Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Thrombocytter - Transfusion

FORMÅL

 • • At tilføre patienten thrombocytter, så en akut blødning standses. Lægen ordinerer mængde og transfusionstid i journal og på patientens skema.

SYGEPLEJEHANDLINGER

Forberedelse

 • • Thrombocytkoncentrat bestilles telefonisk i blodbanken. Nord 65565, Syd 65550.

 • • Oplys barnets navn og cpr.nr.

 • • Oplys maters navn og cpr. nr.

 • • Inden transfusionen med thrombocytter kræves blodtype men ikke forlig.

 • • I særlige akutte situationer kan gives O Rh.neg. uden type.

 • • Blodbanken giver afdelingen besked, når thrombocytkoncentratet er klar (i det tidsrum, hvor det skal afhentes i Blodbanken Nord).

 • • Mandag-torsdag i tidsrummet 8.00-20.00 og fredag i tidsrummet kl. 8.00-18.00 udleveres blodprodukter ved Klinisk Immunologi, Nord. I weekender, på helligdage og uden for angivet tidsrum, skal Blodtypelaboratoriet Syd kontaktes på tlf. 65550 og blodkomponenter vil blive sendt direkte til afsnittet med taxa.

 • • Ved afhentning på Nord: medbring patientlabel til at sikre udlevering af korrekt produkt.

 • • Inden det kan udleveres, sørger Blodbanken for bestråling/filtrering.

 • • Alle thrombocytkoncentrater til børn under 1 år, skal bestråles af hensyn til graft versus host risiko. Dette tager kun ca. 15. min.

 • • Thrombocytkoncentratet er kun holdbart i 4 timer efter, at det er taget ud af blodbankens 22 graders thrombocytskab.

 

Opsætning

Sygeplejerske + en kollega kontrollerer:

 • • at det er den rette portion thrombocytter til den rette ptt.: cpr. nr. er i overensstemmelse med barnets identifikationsbånd.

 • • At tappenummer og produktnummer er identiske på transfusionsjournal og blodportion.

 • • At det er det ønskede produkt.

 • • At det er bestrålet og filtreret.

 • • At blodtype stemmer overens og hvis ikke, skal det fremgå af transfusionsjournalen, hvilken type der kan gives i stedet.

 • • Underskriv papirerne til kontrolunderskrift.

 • • Indsæt tappenummer på ptt. transfusionskema.

 • • Læge skal påføre transfusionskriterier på transfusionsskemaet.

Udførelse

Remedier: 50 ml sprøjte (evt. 20 ml sprøjte, men ikke 1. valg), dropslange (Alaris), 1x3-vejshane, 1 transfusionssæt til blod/blodkomponenter.

Remedierne samles først:

 • • 50 ml sprøjten forbindes med 3-vejshanen og dropslangen i en lige linje.

 • • Transfusionsslangen påsættes den anden udgang af 3-vejshanen.

 • • Thrombocytkoncentratet åbnes og forbindes med transfusionssættet.

 • • Sprøjten fyldes med den ordinerede mængde + volumen til dropslangen og udtømmes for luft på vanlig vis vha. det lukkede system. Luk derefter for den udgang på 3-vejshanen, som vender mod thrombocytposen.

 • • Klemskruen på transfusionssættet lukkes også.

Transfusion

 • • Indstil sprøjtepumpen på den ordinerede mængde over den ordinerede tid, dette kontrolleres af anden sygeplejerske.

 • • Kontroller patientens objektive tilstand med temperatur, blodtryk, respiration, puls, SaO2 og notere det på transfusionsjournal og observationsskema.

 • • Blodposen hænges på en krog på kulisseskinnen, så der eventuelt kan genopfyldes af thrombocytkoncentrat.

 • • Umiddelbart efter endt transfusion, kontrolleres patientens temperatur og blodtryk og herefter observeres / kontrolleres som vanligt.

 • • Når transfusionen af thrombocytter er endt, skiftes til eventuelt anden infusion eller droppet fjernes.

 • • Slanger, sprøjter og posen med thrombocytkoncentrat lægges - stadig samlet – i en pose på bordet i skyllerummet.

 • • Sætte patientlabel med dato og klokkeslæt på posen.

 • • Posen med indhold lægges i en hvid spand med gult låg efter 1 døgn, såfremt pt. ikke har fået komplikationer efter transfusionen af thrombocytter. Spanden mærkes ”blod” og hentes af portør til destruktion.

 • • Transfusionsjournal sendes udfyldt efter 24 timer til blodbanken med intern post.