Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til indlagte gravide med bækkensmerter, Hjørring

Beskrivelse

Patientgruppe

Indlagte gravide med bækkenrelaterede smerter.

 

Overordnet fremgangsmåde

Patienten henvises til fysioterapi fra gynækologisk - obstetrisk afdeling af en obstetrisk læge, der har undersøgt patienten. Derefter tager fysioterapeuten samme hverdag eller dagen efter kontakt til patienten og undersøgelse samt behandling sættes i værk.

 

Før patientkontakt

Der læses i EPJ og der tages kontakt til tilknyttet plejepersonale.

Fysioterapeuten registrerer specielle oplysninger og eventuelle kontraindikationer f.eks. i forhold til varmtvandsbassin eller mobilisering.

 

Terapeutisk undersøgelse

Formål

At vurdere patientens tilstand med henblik på behovet for fysioterapi. Dette kan være i form af mobilisering, hjælpemidler, varmtvandsbassin, instruktion og vejledning.

 • • Anamnese

 • • Familie/netværk

 • • Arbejde – mulighed for nedsat tid

 • • Fritid

 • • Smerter: Forværring/forbedring, smertestillende, VAS, debut

 • • Seksuel funktion

 • • Tidligere graviditeter

 • • Tidligere behandlinger

 • • Funktioner patienten er stoppet med

 

 • • Funktionsundersøgelse under hensyntagen til smerter

 • • Diverse forflytninger, eksempelvis ind/ud af seng og rejse/sætte sig.

 • • Gang

 

 • • Test

Afhængig af hvilke undersøgelser lægen har lavet, kan det være relevant for fysioterapeuten at udføre nedenstående:

 • • P4-test

 • • Kompression/separations tests

Konklusion

 • • Konklusion på undersøgelsesfund sammen med patienten

 • • Fysioterapeuten vurderer hvad behandlingen skal bestå af.

 

Terapeutisk behandling

Formål

At give den gravide forståelse for sin situation, samt instruere i handlingsmuligheder trods bækkensmerter.

 

Behandlingen indeholder

 • • Gennemgang af folder.

 • • Instruktion i hensigtsmæssige forflytninger

 • • Gennemgang af relevante, stabiliserende øvelser.

 • • Udlevering af relevante hjælpemidler, f.eks.:

 • • Glidestykke

 • • Albuestokke

 • • Skråpude

 

Ved behov for yderligere hjælpemidler tages kontakt til ergoterapien.

Ved længerevarende indlæggelser: Tilbud om træning/afslapning i varmtvandsbassin under indlæggelsen.

 

Antallet af fysioterapeutiske behandlinger/konsultationer afhænger af patientens tilstand samt varighed af indlæggelse, og kan derfor variere meget. Typisk vil der ved korte indlæggelser være tale om instruktion samt opfølgning.

 

Tværfagligt samarbejde

Efter endt behandling noteres i EPJ på og der gives tilbagemelding til relevant personale.

 

Definition af begreber

Graviditetsrelaterede bækkensmerter:

Smerter der lokaliseres til sacroiliacaleddene og/eller symfysen.

 

P4 test:

Posterior Pelvic Pain Provokation.

 

Kompression:

Approximations test af os ilium.

 

Separation:

Gapping test af os ilium.

 

Formål

At beskrive den fysioterapeutiske intervention i forbindelse med behandlingen af indlagte gravide. Dette med henblik på at:

 • • Fremme kvaliteten af den fysioterapeutiske intervention.

 • • Fysioterapeuter, der arbejder med behandlingen af gravide, kender til indhold i, rammer og fremgangsmåden for behandlingen af patientgruppen.

 

Referencer

 1. 1. www.sundhed.dk, søg i lægehåndbogen på ”bækkenløsning”.

 2. 2. Magee, Orthopedic Physical Assessment

 3. 3. Gravide med ryg- og bækkensmerter, vejledning.

Udgivet sept. 2009 af Fagforum for GYnækologisk/Obstetrisk Fysioterapi.

 1. 4. Gravide med ryg- og bækkensmerter, øvelser.

Udgivet sept. 2009 af Fagforum for GYnækologisk/Obstetrisk Fysioterapi