Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Religiøse og åndelige ritualer ved fødsel og død

Formål

 • • At give personalet indsigt i forskellige trosretningers religiøse og åndelige ritualer i forbindelse med fødsel og død

Definition af begreber

Beskrivelse

Buddhisme

 • • Ingen specielle forholdsregler ved fødsel og den første tid efter

 • • Ved dødsfald kan buddhistiske munke være involveret i forbindelse med åndelig omsorg for den døende

Hinduisme

 • • De fleste ceremonier i forbindelse med, at der kommer et nyt barn i familien, vil finde sted i hjemmet 3 – 11 dage efter fødslen

 • • Nogle hinduer vil ved selve fødslen gennemføre en ceremoni, hvor de indfører en honningblanding i barnets mund, mens der synes en bøn om et langt liv med rigdom og visdom

 • • For nogle er horoskop meget vigtigt. For dem kan det være vigtigt for familien at kende det nøjagtige fødselstidspunkt, evt. hvordan moderen vendte under fødslen (ud fra kompasretning)

 • • Undertiden vil en familie binde en sort tråd om barnets arm eller ben eller sætte et sort mærke på kinden for at beskytte mod onde øjne

 • • Nogle hinduer vil opfatte det som en trussel, hvis fremmede ser på barnet, mens andre vil undre sig og være formærmet, hvis man ikke ser beundrende på barnet

 • • Generelt anses moderen for svag og sårbar efter fødslen og traditionelt er moderen passiv i perioden efter fødslen

Islam

 • • Fødslen og tiden efter

  • • Faderen eller en anden nær slægtning vil umiddelbart efter fødslen tage barnet i sine arme og hviske ”kaldet til bøn” i barnets øre.

  • • Det er ikke normalt, at faderen overværer fødslen, og det kan være problematisk for den muslimske kvinde at acceptere mandlige hjælpere under fødslen

  • • Modermælk anses for meget helligt, idet det forbinder mor og barn med noget, der ligner slægtsbånd. Det kan derfor være problematisk at give barnet donormælk fra en anden kvinde

 • • Død

  • • Når døden nærmer sig, er der tradition for, at en imam eller en anden religiøst kyndig læser op fra Koranen, taler med barnet/forældrene og fremsiger trosbekendelsen

  • • Rituel afvaskning foretages efter dødens indtræden ved nær pårørende af samme køn som afdøde.

  • • De pårørende samles og kan være meget følelsesladede og højlydte i deres sorg

Frikirker

 • • Medlemmer af frikirker vil ofte have en nær tilknytning til deres præst – og sørger oftest selv for henvendelse og information

Se også afdelingens instruks Religiøs, eksistentiel og kulturel støtte til patienter og pårørende i Børneafdelingen.

Referencer

Henning Nabe Nielsen, Religionsvejviser (Gyldendals Uddannelse 2001)

Berit Austved, Sundhedssektoren og indvandrere (Hans Reitzel 1997)

Geraldine Brooks, Slør og begær (Gyldendal 1995)

Ingrid Hansson, Helsearbejde i et flerkulturelt samfund (Universitetsforlaget 1996)

Anne Jacobsen, Alting har sin tid (Hans Reitzel 1995)

Naser Khader, Ære og skam (Gyldendal 1996)