Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinje for forskningsprojekter i Klinik Psykiatri Syd

 

Formål

Klinikledelsen skal kontinuerligt have et samlet overblik over igangværende og planlagte forskningsprojekter i Klinik Psykiatri Syd. Derudover skal alle enheder, som er involveret i disse forskningsprojekter, være orienteret om dem.

Denne retningslinje angiver den procedure, som forskningsaktive medarbejdere skal følge i forbindelse med planlægning og gennemførelse af forskningsprojekter, hvor Klinik Psykiatri Syd er involveret.

 

Beskrivelse

 

  1. 1. Planlægning og gennemførelse af forskningsprojekter i Klinik Psykiatri Syd forudsætter klinikledelsens godkendelse.

 

  1. 2. Ved lægers forskningsprojekter skal forskningsprotokol inkl. bilag fremsendes til den forskningsansvarlige overlæge, som efter godkendelse indstiller til klinikledelsen, at projektet kan opstartes.

 

  1. 3. Ved sygeplejerskers forskningsprojekter skal forskningsprotokol inkl. bilag fremsendes til klinikledelsen mhp. stillingtagen til, om projektet kan opstartes.

 

  1. 4. Ved øvrige faggruppers forskningsprojekter skal forskningsprotokol inkl. bilag fremsendes til faggruppelederen, som efter godkendelse indstiller til klinikledelsen, at projektet kan opstartes.

 

  1. 5. Klinikledelsen sender forskningsprotokol i høring blandt relevante overlæger, afsnitsledende sygeplejersker og funktionsansvarlige ledere i Klinik Syd.

 

  1. 6. Forskningsprojekter skal præsenteres for Klinik Psykiatri Syds ledergruppe på ledermøder. Klinikledelsen indkalder den forskningsaktive medarbejder til mødet.