Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afnavling - tidlig eller sen afnavling


Der har været tvivl om, hvad der var den mest hensigtsmæssige metode til afnavling, og hvor hurtigt afnavling skulle ske for at få det bedste udkomme hos mor og barn.
Der findes ingen international definition på tidlig og sen afnavling.
Der foreligger nu randomiserede undersøgelser, som belyser fordele og ulemper ved tidlig eller sen afnavling.
I disse undersøgelser defineres tidlig afnavling som afnavling inden for 20-30 sekunder, og sen afnavling som afnavling efter 30-120 sekunder.

Anbefaling
Sen afnavling, dvs. afnavling efter 30-120 sekunder eller senere, anbefales, med mindre barnets tilstand kræver andet. Gælder både ved vaginal fødsel og ved sectio.
Mature raske børn kan lejres på mors mave eller under placentas niveau.
Præmature børn lejres under placentas niveau de første 1-2 minutter, evt. længere.
Navlesnor kan evt. ”malkes”.
Navlesnors-pH kan tages før afklemning af navlesnor eller efter.

Resultater af undersøgelserne
Nyfødtes blodvolumen øges med sen afnavling.

 • • Præmature børn:
  Mindre behov for blodtransfusion
  Reduceret forekomst af intraventrikulær blødning

 • • Mature børn:
  Øget hæmatokrit og hæmoglobin
  Større jerndepoter ved 6 måneders alderen


Polycytæmi kunne ikke påvises at have klinisk betydning ved sen afnavling

Active management of third stage
Tidligere indgik tidlig afnavling i definitionen af active management of third stage. Der foreligger nu en ny definition:

 • • Administration af profylaktisk Syntocinon

 • • Kontrolleret let træk i navlesnoren

 • • Kugling af uterus efter placentas fødsel________________________________________________________________________________

Kilde: Ugeskr Læger 170/222. 26. maj 2008.

Sandbjerg Guideline 2017