Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mission, vision og handleplan

 

Formål

Aalborg Universitetshospital arbejder efter en mission og vision, der udmøntes i en fælles handleplan for hospitalet.
Handleplanen tager afsæt i budgetaftale for Region Nordjylland samt regionale politiske og administrative mål.

 

Definition af begreber

Mission, vision og handleplan udgør sammen et fælles grundlag for ledelse, drift og udvikling på alle niveauer på hospitalet.

Handleplanen skal skabe klarhed over hospitalets indsatser og mål for både interne og eksterne interessenter.

 

Beskrivelse
Link til mission, vision og handleplan findes her:

På det interne personalenet: http://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/AalborgUH/StrategiskRetning/Sider/default.aspx

For eksterne læsere: http://www.aalborguh.rn.dk/Genveje/Om-Aalborg-Universitetshospital/Mission-og-vision