Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvisition af prøvetagning til diagnostisk undersøgelse + FRYS
 

Beskrivelse

Når en patient diagnosticeres med malignt melanom, vil denne ofte blive tilbudt en SN-undersøgelse og re-excision i GA, denne operation er stadig en del af pakkeforløbet og skal tilbydes inden for en tidsramme på max. 14 dage.

SN-undersøgelsen tilbydes patienter, som har fået konstateret malignt melanom, som viser sig at være =>0,8 mm. Desuden er der konkrete detaljer i mikroskopisvaret såsom ulceration, der kan udløse operationen, dette afgøres altid af en læge.

Der tilbydes endvidere SN, såfremt der er tvivl om den præcise diagnose.

Desuden er det en forudsætning, at patienten ønsker og tåler at gennemgå eventuelt videre opfølgning / forløb.

Formålet er at afsløre, om der findes tegn til spredning.

Skillevagtslymfeknuden (SN) er den første lymfeknude på en streng af lymfeknuder. I tilfælde af spredning vil der være cancerceller i skillevagtslymfeknuden. Der kan være mere end 1 SN.

Når SN er lokaliseret fjernes denne/disse i forbindelse med operationen og sendes til mikroskopi. Hvis svaret viser sig at være metastase i minimum én af de udtagne lymfeknuder, tilbydes der i nogle tilfælde medicinsk behandling eller øget kontrol. Både kontrol og medicinsk efterbehandling foregår på Onkologisk afdeling.

Der ekscideres ligeledes en sikkerhedszone omkring det tidligere malign melanom.

 

Samtale i ambulatoriet

Når patienter får diagnosticeret modermærkekræft, er det lægen der ud fra mikroskopisvar vurderer den videre behandling, denne vurdering gøres i samråd med patienten og dennes samtykke.

Indstilles patienten til re-ekscision + SN-undersøgelse, bookes patienten med det samme til klargøring, operation og undersøgelse. Lægen udfylder plankort, så patienten bookes i OP-programmet samt laver henvisning til NUK. Den MM ansvarlige på dagen finder OP-dato.

Lægen og sygeplejerske informerer dybdegående omkring operation, sygemelding samt forløb på dagkirurgisk afsnit.

Der er opmærksomhed på patientens reaktioner og det psykosociale aspekt. Sygeplejersken viser omsorg for patienten og inddrager pårørende.

Hvis patienten ønsker operation, udleveres pjece omkring SN, Mit Forløb omkring diagnose og evt. andre pjecer fra Kræftens Bekæmpelse.

Der informeres om Kritisk Sygdom og at det er en god ide at have pårørende med til klargøring.

 

Klargøring til operation

Journaloptagelse og samtale med plastikkirurgisk læge.

Recepter og FMK status/ajourføring.

Narkosetilsyn.

Indlæggelsessamtale dokumenteres i EPJ.

Patienten informeres om at købe T. Panodil 500 mg og T. Ipren 200 mg til behandling af postoperative smerter.

Der MRSA screenes.

Opfølgning af den ambulante samtale samt eventuelt udlevering af informationsfolder.

Der tages BT, puls og måles højde og vægt, som noteres i EPJ.

Eventuel blodprøvetagning, EKG og rtg, sygeplejersken som klargør patienten bestiller ordinerede prøver.

Opmærksom på det psykosociale aspekt og hjælpe patienten med at gøre brug af de ressourcer denne må have.

Pårørende må gerne følge med til SN-undersøgelse.

 

Præoperativt

Patienter som skal have foretaget SN skal møde kl. 7.30 på NUK, på operationsdagen.

Indgrebet

Efter SN undersøgelse på NUK køres patient enten direkte på OP eller til Plastikkirurgisk sengeafdeling indtil OP- stuen er klar.

Skildvagtlymfeknuderne ekscideres samt sikkerhedszonen omkring MM.

Der vurderes om der skal pålægges komprimerende forbinding over cikatricer, pga. underminering eller fjernelse af flere glandler og risiko for seromdannelse.

 

Postoperativt

Pt. smerte-scores ved ankomst til afdeling og derefter ved aktuelle smerter. Der smerte-scores før der gives analgetika og ca. ½ time efter.

Oftets er tilstrækkeligt smertebehandling tabl. Pamol, 1 g x 3-4 daglig. Evt. T. Ibumetin 200-400 mg x 3 daglig, sidstnævnte dog ikke de første 24 t. postoperativt.

Det kan forekomme, at patient har behov for komprimerende forbinding. Lægen vurderer, hvor længe der er behov for denne.

Må mobiliseres straks efter OP, men med roligt regime ift. at holde OP-områderne i ro, medmindre andet er ordineret.

 

Udskrivelse

Patienten får inden udskrivelsen repeteret forholdsregler og varsles om evt. infektion, blødning og seromdannelse.

Pt. informeres omkring behandling af evt. kvalme/smerte.

Ved manglende vandladning inden udskrivelse, informeres patient om at drikke godt og kontakte vagtlæge, hvis der ikke har været vandladning inden midnat på operationsdagen.

Der udleveres pjecen ”Nyttig viden efter operation”, hvor overstående er skrevet.

Karbad samt svømmehal frarådes indtil cikatrice/transplantat er total helet.

Ordinerede inj. Innohep gives kort tid før patientens udskrivelse.

Der udleveres ambulant tid med henblik på mikroskopi svar (og evt. suturfjernelse), typisk 8-10 dage efter operation.

Uden tegn til spredning, er patienten kirurgisk færdigbehandlet. Dog tilbydes der kontrol i Onkologisk regi.