Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Flowmetriundersøgelse

 

Formål

At udføre en brugbar undersøgelse til vurdering af behandlingstilbud til patient.

 

Definition af begreber

En flowmetri er en undersøgelse, hvor patienten lader sit vand i en flowmåler, bestående af en Tragt med en urinbeholder og en vægtsensor, forbundet med en computer.

 

Beskrivelse

Før undersøgelsen

Patienten skal inden undersøgelsen møde med en fyldt blære, helst > 150 ml.

Patienten informeres om undersøgelsen.

Når patienten føler normal vandladningstrang udføres undersøgelsen.

Undersøgelsen

Apparaturet klargøres og patienten lader vandet på flowmåleren.

Efter undersøgelsen

Blæren scannes for residualurin (se instruks for blærescanning), urinen undersøges med multistix og resultaterne føres på rapporten som udskrives.

Hvis stixen er positiv for nitrit sendes urin til dyrkning.

tragt og urinbeholder vaskes i opvaskemaskine

Apparaturet rengøres ugentlig.

 

Referencer

Manual for Solar Flowapparat

Infektionshygiejniske retningslinjer for Region Nordjylland. 8.2.1