Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medikamentel behandling – Statusmøder i ambulatoriet for ADHD i Børne og Ungspsykiatrien

 

Beskrivelse

Statusmødet er typisk førstegangssamtalen ved en ekstern henvisning til medikamentel behandling. Ved samtalen indhentes de fornødne oplysninger, der skal danne grundlag for en vurdering af, om behandling skønnes indiceret og mulig, og herunder om der er samtykke til en sådan. Udover indhentning af oplysninger anamnestisk og indsamling af formalia, dannes også et klinisk indtryk af patienten, og der foretages en kort somatisk undersøgelse hvis skønnet nødvendig.

 

Forudsætning

 • • At pt. og familie er indkaldt med standardbrev (via bookingsystemet) ved sekretær her.

 • • At der sammen med standardbrev er fremsendt oplysningsseddel og samtykkeerklæring.

 • • At der sammen med standardbrev er fremsendt ADHD-RS bedømmelsesskema til familie og evt institution, børnehave eller skole.

Statusmødet

 • • Velkomst og præsentation (navne og titler på tilstedeværende noteres).

 • • Identifikation af patient.

 • • Information om sundhedsfaglig kontaktperson og udlevering af kort.

 • • Indhente yderligere oplysninger i forhold til seneste og aktuelle situation, bio- psyko-socialt.

 • • Orientere om den medikamentelle behandling, forventet effekt, det typiske forløb og mulige bivirkninger. Orientere om kopipræparater og mulighed for enkelttilskud.

 • • Sikre at forældrene og barnet er indforstået med den foreslåede medikamentelle behandling.

 • • Sikre at forældre og barn har modtaget information om diagnosen.

 • • Orientere om det videre forløb og interne arbejdsgange.

 

Medicinafstemning

 • • Sikre at barnet indenfor 3 mdr. har været kontrolleret ved læge ift. st.p. og c.

 • • Spørge ind til dispositioner til familiære dispositioner til hjerte/kar lidelser i tidlig alder.

 • • Spørge ind til allergi.

 • • Evt. selvmords- og voldsrisikovurdering.

 • • Spørge ind ift. KRAM faktorer.

 

Objektiv somatisk

 • • Højde og vægt.

 • • BT og puls.

 • • Taljemål ved behandling med neuroleptika.

 • • Ved mistanke om selvskadende adfærd eller anoreksi vurderes barnet i undertøj.

 

Objektiv psykisk

 • • Opmærksomhedsfunktionen

 • • Letafledelighed

 • • Hyperaktivitet

 • • Impulsivitet

 • • Tendens til association

 • • Tendens til perseveration

 • • Følelsesforvaltning

 • • Lav arousal

 • • Kontakten

 • • Stemningsleje

 • • Evner

 • • Adfærd

Konklusion/aftaler som efterfølgende drøftes ved konference med efterfølgende tilbagemelding til forældre.

Efter mødet notat i EPJ. Procedureregistrering på henholdsvis ”samtale med behandlingssigte”.

Der udfærdiges behandlingsplan og lægges plan for den videremedikamentelle opfølgning.

 

Definition af begreber

Statusmøde: At få yderligere oplysninger, ift. nyhenviste patienter, i forhold til seneste og aktuelle situation. At få foretaget en somatisk vurdering af barn/ung (højde, vægt, blodtryk og puls).

Konference: En tværfaglig drøftelse mellem distriktssygeplejerske og speciallæge, hvor det videre forløb/behandlingsplan omkring patientens medicinske behandling besluttes.

EPJ: Elektronisk PatientJournal.

KRAM faktorer: Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

 

Formål

At standardisere statusmøder varetaget af sundhedsfagligt personale i Børne og Ungdomspsykiatrien.

 

Referencer

Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD

 

Sundhedsstyrelsen:

Vejledning om ordinationer og håndtering af lægemidler

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

 

PRI dokumenter:

Patientidentifikation i Psykiatrien

Informeret samtykke til behandling

Journalføring af CAVE-oplysninger i Region Nordjylland

Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK)

Selvmordsrisiko: vurdering, intervention og forebyggelse i Psykiatrien