Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Undersøgelser udført udenfor diagnostisk enhed på Plastikkirurgisk Afsnit

 

Formål

At undersøgelser med udstyr og/eller personale tilknyttet ikke-diagnostisk enhed underkastes den samme kvalitetssikring som undersøgelser udført inden for diagnostiske enheder.

Korrekt og sikker diagnostik, uanset hvor undersøgelserne udføres.

Patientens og personalets sikkerhed.

Beskrivelse

Hvilke udstyr der er omfattet, og hvor det anvendes: Vi bruger ACCU-CHEK inform II til måling af glukose.

Hvordan kvaliteten sikres for udstyr og undersøgelser: Der sker en oplæring i brugen af blodsukkerapparatet af en anden sygeplejerske som tidligere har modtaget undervisning fra klinisk kemisk afsnit. Der er arrangeres endvidere løbende undervisning i brug af blodsukkerapparatet af Klinisk Kemisk Afsnit. Der er instruks i brugen af apparatet i opbevaringskassen til blodsukkerapparatet.

I hvilke situationer udstyret skal bruges, hvordan det bruges og af hvem: Blodsukkerapparatet bruges når måling af blodglukose er ordineret eller ved et sygeplejefagligt skøn. Det bruges af personale der er oplært i brugen af apparatet.

Hvordan personalets kompetencer i den ikke-diagnostiske enhed opnås og opretholdes: Ved oplæring fra anden sygeplejerske der tidligere har modtaget undervisning fra Klinisk Kemisk Afsnit. Herudover skal alle kirurger i afdelingen tage ACCU – CHEK´s E-learningskursus, som skal opdateres årligt.

Hvem der har ansvaret for kvalitetssikring, kalibrering og korrekt anvendelse af udstyr: Sygeplejerskerne i dagafsnittet skal hver 14. dag (mandage i lige uger) kalibrere apparatet. Der er placeret et kontrolskema i medicinrummet, hvor det skal dokumenteres med sygeplejerskens initialer og dato.

Hvem der tolker resultatet af undersøgelsen: I første omgang sygeplejerske og hvis der er afvigelser kontaktes plastikkirurgisk læge, eller anden ansvarshavende læge.

Hvordan resultatet dokumenteres: Når blodsukkerapparatet sættes korrekt tilbage i holderen i medicinrummet bliver blodsukkerværdien automatisk overført til OPUS under den relevante patient. Det dokumenteres desuden af sygeplejersken i Clinical Suite, såfremt svaret kræver handling.