Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Colitis ulcerosa, behandlingsinstruks for

Beskrivelse1

Proctitis2

Behandling ved akut opblussen2

Recidivprofylaktisk behandling2

Proctosigmoiditis og venstresidig colitis:2

Behandling ved akut opblussen2

Recidivprofylaktisk behandling3

Ekstensiv colitis og pancolitis3

Behandling ved akut opblussen3

Recidivprofylaktisk behandling3

Svær akut opblussen af colitis ulcerosa3

Beskrivelse

Behandlingsvalget afhænger af sygdomsudbredning, inflammatorisk aktivitet og sygdomsforløb mht. relaps, respons på tidligere behandling, bivirkninger til behandling og ekstraintestinale manifestationer. Patienter med svær aktivitet vil som oftest have behov for indlæggelse, hvorimod patienter med let til moderat sygdom kan behandles ambulant.

Definitionen på svær colitis ulcerosa er:

 • • ≥6 blodige afføringer i døgnet

og

 • • takykardi > 90 eller

 • • temperatur > 37.8 eller

 • • anæmi (Hgb < 6.2) eller

 • • forhøjet CRP

 • • De behandlingsmidler, der er til rådighed ved aktiv sygdom, er lokalt virkende midler i form af suppositorier, klysma og skumpræparater baseret på enten 5-ASA præparater eller forskellige formuleringer af steroider og perorale midler i form af 5-ASA og steroider og endeligt parenterale behandlingsprincipper med steroider og biologiske behandlinger (Remicade og Humira).

Derudover anvendes 5-ASA, imurel, og de biologiske midler som recidivprofylaktiske behandlinger.

 • • Sygdomsudbredningen opdeles sv.t.

 • • Proctitis

 • • Procto-sigmoiditis

 • • Venstresidig colitis

 • • Ekstensiv colitis

 • • Pancolitis

 

Proctitis

Behandling ved akut opblussen

Man forsøger primært lokal behandling. Primært med lokalt virkende 5-ASA præparat f.eks. mesasal supp. 1 g x 1-2 i 2-4 uger afhængig af effekt, hvorefter behandlingen nedtrappes til ét suppositorium i yderligere 2-3 uger. Behandlingen bør udstrækkes sv.t. at der har været ro i symptomerne i mindst 1-2 uger.

Ved manglende effekt kan man vælge:

 • • skift det ene 5-ASA suppositorium ud med et prednisolon suppositorium (der i en kortvarig periode (1-2 uger) kan udleveres fra ambulatoriet, hvorefter der skal skrives recept og søges individuelt tilskud til).

 • • Og/eller supplere med et peroralt 5-ASA præparat f.eks. Asacol/Pentasa 4 g x 1 dagligt

Ved manglende effekt af denne behandling bør der udføres fornyet sigmoideoskopi, mhp. om sygdomsudbredning har ændret sig, og såfremt dette ikke er tilfældet, kan der skiftes til

 • • 5-ASA rektalskum/klysma (alternativt steroid skum/klysma) i kombination med peroralt 5-ASA præparat.

 • • Systemisk steroidbehandling f.eks. prednisolon 40 mg x 1 med nedtrapning 5 mg/uge til 0. Der bør i forbindelse med steroidbehandling startes osteoporoseprofylaktisk behandling med Unikalk senior 1 x 2 i hele den periode, der behandles med steroid.

Ved terapiresistent proktit konfereres med speciallæge om biologisk behandling.

 

Recidivprofylaktisk behandling

Har patienten hurtig effekt af lokalbehandling, kan man vælge blot at behandle ved anfald.

Ved hurtigt recidiv er der indikation for profylaktisk behandling, der kan være enten lokal behandling med suppositorier (af den type der har haft bedst effekt på patienten) eller peroral 5-ASA i dosis 4 g/døgn.

Ved hyppig recidiv under denne behandling må azathioprinbehandling overvejes.

 

Proctosigmoiditis og venstresidig colitis:

Behandling ved akut opblussen

Man forsøger primært lokal behandling. Primært med lokalt virkende 5-ASA præparat f.eks. 5-ASA klysma/skum 1-2 g x 1-2/døgn, hvor det ene gives til natten, i 2-4 uger afhængig af effekt, hvorefter behandlingen nedtrappes til 1 g i yderligere 2-3 uger. Behandlingen bør dog udstrækkes sv.t., at der har været ro i symptomerne i 1-2 uger.

Ved manglende effekt kan man vælge:

 • • skift til Predklysma 1 stk. til natten og

 • • supplere med peroral 5-ASA præparat 4 g x 1 dagligt

Ved manglende effekt af denne behandling, bør der udføres fornyet endoskopi, mhp. om sygdomsudbredning har ændret sig, og såfremt dette ikke er tilfældet, kan der skiftes til

 • • Systemisk steroidbehandling f.eks. prednisolon 40 mg x 1 med nedtrapning 5 mg/uge til 0. Der bør i forbindelse med steroidbehandling startes osteoporoseprofylaktisk behandling med Unikalk senior 1 x 2 i hele den periode, der behandles med steroid.

 

Ved manglende effekt af peroral steroid eller behov for gentagne kure konfereres med speciallæge om biologisk behandling.

 

Recidivprofylaktisk behandling

Har patienten hurtig effekt af lokal behandling, kan man vælge blot at behandle ved anfald.

Ved hurtigt recidiv er der indikation for profylaktisk behandling, der kan være enten lokal behandling med klysma (af den type der har haft bedst effekt på patienten), peroral 5-ASA i dosis 4 g/døgn eller en kombination af begge behandlinger.

Ved hyppig recidiv under denne behandling må primært Azathioprin overvejes.

 

Ekstensiv colitis og pancolitis

Behandling ved akut opblussen

Man bliver i disse tilfælde nødt til at starte med systemisk behandling.

 • • Ved let til moderat sygdomsaktivitet kan man primært vælge 5-ASA præparat 4g/døgn evt. i kombination med lokalt virkende præparat som ved proctosigmoiditis/venstresidig colitis.

 • • Ved manglende effekt af ovenstående, skal patienten starte systemisk steroidbehandling i form af Prednisolon 1 mg/kg (ved ambulante patienter, der ikke tidligere har prøvet steroid max. 40 mg).

Ved manglende effekt af ovenstående: Se ”Svær akut opblussen af colitis ulcerosa.

 

Recidivprofylaktisk behandling

Ved opblussen af symptomer under steroidudtrapning/fortsat 5-ASA behandling eller fornyet steroidkrævende opblussen > 2 x årligt er der indikation for recidiv profylaktisk behandling i form af Azathioprin 2-2,5 mg/kg. .

 

Svær akut opblussen af colitis ulcerosa

Er en potentielt livstruende tilstand.

Patienten skal indlægges til intravenøs steroidbehandling med 1 mg Solumedrol/kg/døgn. Højere doser er ikke mere effektive. Lavere dosering er mindre effektiv. Patienten bør tidligt i forløbet have kontakt til kvalificeret IBD-kirurg.

Patienten bør have udført:

 • • Fæcesdyrkninger for tarmpatogene bakterier og Clostridium difficile

 • • Sigmoideoskopi for at bekræfte diagnosen evt. med biopsier for at udelukke CMV-infektion

Man bør have overvejelser om:

 • • Væsketerapi ved svær diaré med dehydrering og elektrolytforstyrrelser

 • • Subkutan Heparin ved dehydrering og immobilisering

 • • Seponering af NSAID, opioider og stoppemidler

 • • Evt. lokal behandling med 5-ASA klysma

 • • Antibiotika ved samtidig mistanke om GI-infektion – som oftest i form af kombinationsbehandling med Ciprofloxacin og Metronidazol

 • • Evt. blodtransfusion

Patienten bør vurderes løbende med puls, BT og afføringsfrekvens. Takykardi > 100 under steroid behandling er et prognostisk dårligt tegn, der bør medføre oversigt over abdomen med henblik på toksisk megacolon/perforation. Bør tilses med abdominal palpation minimum x 2/døgn og dagligt konfereres med speciallæge.

På 3. dagen bør der gøres status. Har patienten fortsat

 • • > 8 afføringer/døgn

eller

 • • 3-8 afføringer/døgn og CRP > 45 mg/l

skærpes indikationen for kirurgi.

Hvis patienten ikke ønsker kirurgi kan Infliximab-behandling overvejes.