Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Malleolfraktur, udisloceret lateral – 2 og 6 ugers kontrol

Sygeplejeambulatoriet

 

 

Beskrivelse

Sygeplejerskeambulatoriet er organisatorisk placeret i ambulatoriet. Sygeplejersken er vurderet som ekspertsygeplejerske i forhold til den ortopædkirurgiske kompetenceprofil og arbejder med den selvstændige opgave, som er beskrevet i instruksen.

Den ledende overlæge overvåger kvaliteten.

 

Patienten møder i sygeplejeambulatoriet til kontrol 2 og 6 uger efter at have pådraget sig udisloceret lateral malleolfraktur.

 

2 ugers kontrol

Patienten møder i billeddiagnostisk afdeling til røntgenkontrol. Er bestilt ved sidste besøg i Skadestuen. Billedet tages inden patienten møder i ambulatoriet.

 

Subjektivt

Patientens beskrivelse.

Seponering af bagre gipsskinne.

Foden soigneres med vand og sæbe.

 

Objektivt

  • • Er der trykspor af bandagen?

  • • Er sensibiliteten og kapillærrespons i orden?

  • • Er der misfarvning/suggillationer?

  • • Er der hævelse af tæer, forfod og ankel?

  • • Er der smerter ved malleolerne?

  • • Røntgenbillederne ses. Hvis der er sket ændringer siden sidste kontrol, skal der ske kontakt til bagvagt eller speciallæge i ambulatoriet.

 

Plan

Der anlægges Fishercast,

Patienten instrueres i justering af bandagen.

Patienten instrueres i øvelser for anklen, dorsal/plantar fleksion.

Patienten instrueres i gradvis belastning af foden, startende med 10–20 kg., indenfor smertegrænsen ved hjælp af krykkestokke.

Patienten instrueres i krykkegang med støtte på det dårlige ben.

Patienten instrueres i elevationsregime.

Kontrol i ambulatoriet 6 uger efter traumet til seponering af Fishercast.

 

Ved iagttagelse af ændringer i forhold til de i instruksen gældende retningslinier, skal der ske kontakt til speciallæge i ambulatoriet eller bagvagten.

Hvis der er taget røntgenbilleder, skal disse konfereres med bagvagten. Resultat/beslutning samt bagvagtens navn skal dokumenteres.

 

Ovenstående informationer, observationer og handlinger dikteres til journalen.

 

 

6 ugers kontrol

 

Subjektivt

Patient beskrivelse.

 

Objektivt

Seponering af Fishercast.

Er der direkte eller indirekte ømhed/smerter svarende til brudstedet?

Er sensibiliteten og kapillærrespons i orden?

Er der misfarvninger/suggillationer?

Er der hævelse af tæer, forfod og ankel?

Undersøgelse af bevægeligheden.

Dorsal fleksion 5–10 grader

Plantar fleksion 40–50 grader

 

Information til Patienten

 

Fortsætter genoptræningen.

Må nu også ind og udad dreje i fodleddet, samt lave cirkelbevægelser med fodleddet.

Starte med vippebræt (lægge 4 bøger (2 cm tykke) ind under vippebrættet så udslaget ikke bliver for meget til at starte med).

Øge gangdistancen gradvis.

OBS forsigtighed på ujævnt terræn.

Der kommer hævelse efter træning og gåture, aftager med tiden.

Hævelsen over anklen kan vare ved i flere måneder.

Der kommer smerter, dette er også almindeligt, er værst når det er koldt.

 

Kriterier for hvornår patienten kan afsluttes.

Patienten kan afsluttes, når han/hun går uden smerter og halten.

 

Ved iagttagelse af ændringer i forhold til de i instruksen gældende retningslinier, skal der ske kontakt til speciallæge i ambulatoriet eller bagvagten,

 

Til slut dikterer sygeplejersken relevante data til journalen.

 

Definition af begreber

Fishercast bandage: Bandage der støtter både lateral og mediale malleol.

 

Formål

  • • at tydeliggøre den delegerede opgave og beskrive ansvaret i sygeplejeambulatoriet

  • • at kvalitetssikre sygeplejerskens selvstændige opgave i ambulatoriet

 

Referencer

Ministeriet for sundhed og forebyggelse, Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), september 2013

DDKM 2: 1.4.7 - Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed

Krykkestokke med støtte på det dårlige ben, pjece nr. 073

PRI, Malleolfrakturer

PRI - Kontaktpersonsordningen i Hjørring og Frederikshavn

Personalenet, Ortopædkirurgisk undersøgelse, oktober 2013