Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring og rengøring af operationsstue

 

Formål

At sikre, at operationsstuen klar- og rengøres på en hygiejnisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

 

Beskrivelse

Ansvar

Den assisterende operationssygeplejerske skal sikre sig, at instruksen overholdes.

Det er den afsnitsledende sygeplejerskes ansvar, at instruksen implementeres og vedligeholdes.

 

Præoperativt

 • • Operationslamper og lejesokkel afprøves og kontrolleres.

 • • Kontrol af stuens ventilationssystem jævnfør PRI-instruks https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx

 • • Kontrol af nødstrømsforsyning.

 • • Mobil lejesokkel anbringes hensigtsmæssigt af hensyn til indgrebet samt det til operationen relevante operationsleje.

 • • Teknisk apparatur, for eksempel diatermiapparat, røntgenapparat, Tourniquet og sugeapparat, der skal anvendes, tilkobles og afprøves.

 • • Skal laminær airflow anvendes, tændes det 20-30 minutter inden opdækning af sterile emner.

 • • Rumtemperaturen reguleres af hensyn til patient.

 • • Kontrol af at relevant inventar, instrumenter, transportkasser og eventuelt implantater er til stede på operationsstuen.

 • • Opdækning af instrumenter sker efter Infektionshygiejnens PRI-instruks https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx

 

Peroperativt

 • • Ved eventuelt spild under operationen gælder Infektionshygiejnens PRI-instruks https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx

 • • Oprydning må begyndes, når den sidste hudsutur eller hudstapler er sat i cutis, og forbindingen er lagt. Se PRI-instruks https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx

 • • Instrumenter håndteres i henhold til PRI-instruks https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx

 • • Efter endt operation lægges alle instrumenter tilbage i containerne. Løspakkede og ekstra udstyr lægges i net, som pakkes i lilla pose.

 • • Rengøring af inventar ifølge Infektionshygiejnens PRI-instruks https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx

 • • Alt affald kommes i sække, ved meget vådt affald kommes det i sække til særligt hospitalsaffald, som indeholder plastic. Væsker fra sug kommes i ekstra pose, inden de bringes til affaldsrum og kommes i sække til særligt sygehusaffald.

 • • Man sikrer sig, at anæstesipersonalet er opmærksomt på spild af blod, inden sugepose og afdækning kasseres.

 • • Snavset linned kommes i snavsetøjsposer.

 • • Der ryddes op på stuen, og rengøringspersonale tilkaldes.

 • • Stuen samt stuens skabe fyldes op efter lister.

 

Referencer

http://www.infektionshygiejne.rn.dk/