Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

InterInfo

Formål

At beskrive hvorledes sundhedspersonale kan se status for en patients blodtype, BAC-test, BF-test, specialsvar og/eller transfusions-historik i InterInfo.

InterInfo

 

InterInfo er en brugerflade til Klinisk Immunologisk Afdelings blodbanks IT-system.

 

Adgang til NordEPJ, via ”Blomst”.

Billede 10

Vælg InterInfo Blodbank

Billede 1

 

Læsenøgle:
De følgende billeder beskriver visningsmuligheder i InterInfo. Der er ligeledes en hensvisning i indholdsfortegnelsen.

Før BAC-test eller BF-test kan blive gyldig, skal der i InterInfo være en blodtype på patienten.

 

Patientens blodtype ikke kendt

Billede 29

 

”Patienten mangler”: Betyder at der ikke er udført en blodtype på patienten.
Vurderes det, at der er mere end 10 % sandsynlighed for at patienten har brug for blodtransfusion, tages Blodtype og BAC-test (blodprøver tages uafhængigt af hinanden).

OBS: Hvis blodtype og BAC-test analyseres samtidig, vises kun ”Blodtype udføres” i InterInfo.

 

Patient har blodtype, men ikke en BAC-test

Billede 2

 

”Gyldig BAC-test mangler”: Vurderes det, at der er mere end 10 % sandsynlighed for at patienten har brug for blodtransfusion bestilles en BAC-test i LABKA. Prøven kan være bestilt/taget, men endnu ikke modtaget i blodtypelaboratoriet. Haster BAC-test skal afdelinger på Aalborg Universitetshospital, Syd selv aflevere blodprøven i Blodtypelaboratoriet (ved Stråleterapien). Se eventuelt Livsvigtige og fremskyndede prøver til diagnostisk undersøgelse på Klinisk Immunologi (KI)

 

BAC-test modtaget i Blodtypelaboratoriet (Udføres)

Billede 3

 

”Gyldig BAC-test mangler Udføres”: BAC-test prøven er modtaget i blodtypelaboratoriet, og er under udførelse. Se forventet svartid i Laboratorievejledningen, BAC-test.

 

Patient med BAC-test (gyldig)

Billede 4

”BAC-test; B gyldig tom dato: betyder at der er udført en BAC-test som er gyldig til og med en bestemt dato og tidspunkt. Der kan udleveres/hentes blodkomponenter indenfor denne periode.

Patienten har blodtype og har dannet blodtypeantistoffer

Billede 5

 

Har en patient dannet irregulære erytrocytantistoffer, skal patienten have udvalgte erytrocytsuspensioner.

 

Tekst i Patientinformation:

Blodtype:

Patientens blodtype vil fremgå

BAC-test:

”Accepteres ej” – der kan ikke udføres en BAC-test på en patient med irregulære
erytrocytantistoffer.

BF-test:

”Gyldig BF-test mangler”. Der skal bestilles en BF-test i LABKA, ved forventet blodtransfusion.

Specialsvar:

Patientens irregulære erytrocytantistoffer fremgår her. Det vil være beskrevet, om det vil være vanskeligt at finde blod til patienten.

 

Bestil BF-test i LABKA og udfyld prompt med antal portioner (Skriv 0, hvis BF-test skal være i beredskab). Vær opmærksom på at prøven kan være bestilt/taget, men endnu ikke modtaget i blodtypelaboratoriet.

 

Ring gerne 65550 for at høre om forventet tid for udførsel af BF-test

 

 

 

 

 

Patient med antistoffer, gyldig BF-test og INGEN reservation

Billede 8

”BF-test gyldig tom…” betyder at der er udført kontroltype af BF-test, men ved bestilling af BF-test i

LABKA er prompt udfyldt med 0 i antal portioner, derfor ingen reservationer.

Der kan bestilles erytrocytsuspensioner i den periode, hvor BF-test er gyldig. Ring på 65550.

 

Patient med antistoffer, gyldig BF-test og reservation

Billede 30

”BF-test gyldig tom…” betyder at der er udført en BF-test som er gyldig til og med en bestemt dato og tidspunkt. Under reservationer vil det antal blodkomponenter, der er reserveret, fremgå. Pågældende blodkomponenter kan udleveres/hentes indenfor denne periode. Der kan bestilles yderligere erytrocytsuspensioner i den periode, hvor BF-test er gyldig. Ring på 65550.

 

Vær opmærksom på at en blodkomponent kan stå under ”Reservationer”, selvom den er hentet/udleveret. Reservationen forsvinder først, når transfusionsjournalen er returneret og rapporteret i blodbanks IT-system.

 

BF-test udføres kun på Blodtypelaboratoriet SYD, Klinisk Immunologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Ved reservation af blodkomponenter ved BF-test, skal der medregnes leveringstid til udleveringsstedet. Derfor vil blodkomponenten ikke nødvendigvis være på pågældende udleveringssted, selvom reservationen fremgår af InterInfo. Skal blodkomponenten anvendes snarest, kontakt evt. Klinisk Immunologisk Afdeling på tlf. 97665550 for yderligere oplysninger om transporttid.

 

Andre specialsvar og tidligere analysesvar

Billede 9

Nyeste svar vil vises på forsiden. Specialsvar betyder ikke nødvendigvis at patienten skal have udført BF-test. Tjek derfor nøje om der kan bestilles BAC-test ”Gyldig BAC-test mangler” eller der skal bestilles BF-test ”Gyldig BF-test mangler”. Se også næste billede.

 

 

 

Billede 14

Nyeste svar vil vises på forsiden. Specialsvaret her dækker over at patienten har erytrocyt-antistoffer, og derfor skal have udført BF-test. Der skal bestilles BF-test ”Gyldig BF-test mangler”. Se også næste billede.

Billede 15

Vil man se alle svar/analyser der er udført på en patient, trykkes på fanen ”Transfusionsmed. Analyser”. Tryk herefter på den analyse, der gerne vil ses svar på, her eksempelvis en udredning for transfusionsreaktion.

 

 

 

Foster RhD-bestemmelse

Billede 6

 

En gravid kvinde, som er RhD negativ, får udført en foster RhD bestemmelse. Svaret kan ses under patienttekst.

 

Vir-fænotype
(Faderen til barn, hvor moderen har dannet irregulære antistoffer)

Billede 36

Hvis en kvinde danner irregulære erytrocytantistoffer i graviditeten, vil man gerne kende faderens fænotype. Hvis ikke teksten angående Vir-fænotype findes på forsiden, så tryk på fanen ”Transfusionsmed. analyser”. Se nedenstående billede.

Billede 38

 

Patientens transfusionshistorik

I fanen ”Transfusionshistorik” kan man se, hvor mange og hvilke blodprodukter patienten har modtaget.

Billede 19

 

 

 

Tidligere transfusioner kan ses ved at klikke på fanen ”Transfusionshistorik”

 

Udleveret

Erytrocytsuspension

 

Udleveret

Plasma

 

 

Udleveret

Trombocytsuspension

 

 

 

 

 

 

 

Reserveret, men ikke
udleveret til patient

Vær opmærksom på at en blodkomponent kan stå under ”Reservationer”, selvom den er hentet/udleveret. Reservationen forsvinder først, når transfusionsjournalen er returneret og rapporteret i blodbanks IT-system.

Udførlig instruks for blodprøver, opsætning og registrering ved transfusion

Se dokumentet: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Nødprocedure

Er InterInfo ikke tilgængeligt, kan analysesvar findes i Labka. Blodtypelaboratoriet kan kontaktes på 97665550, ved akut behov for blodtransfusion.