Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pseudocroup

Pseudocroup er en fælles betegnelse for infektiøs, non-difterisk stridor med hæshed og gøende hoste, som kan opdeles i 4 kliniske varianter.

I praksis er det langt overvejende B og D, som ses akut.

 

A. AKUT INFEKTIØS LARYNGITIS.

Viral infektion med hæshed, ondt i halsen, ømme glandler og varierende øli-symptomer. Ses fortrinsvis hos ældre børn og voksne, og fører sjældent til indlæggelse.

 

B. AKUT LARYNGO-TRACHEITIS.

Hyppigste variant, viralt udløst. Debuterer i førskolealderen med forkølelse, tiltagende (gøende) hoste og hæshed, siden takypnoe og stridor (ved ophidselse) med indtrækninger. Progredierer og regredierer gradvist.

 

C. LARYNGO-TRACHEO-BRONKITIS. (Bakteriel laryngitis)

Ses i 1-2 års alder, men relativ sjælden. Varierende debut fra meget akut til flere dages prodromale symptomer: hoste hæshed og stridor. Viral infektion med sekundær bakteriel superinfektion. Sidstnævnte forenet med en septisk (toksisk) påvirket højfebril patient, med betydelig respiratorisk påvirkning. Infektionen afficerer mucosa subglottisk og i øvre trachea. Purulent eksudat evt. i form af en løst siddende membran. Mikrobilogi: Stafyloc. Streptoc. Hæm.Infl., men som regel negative venyler.

 

D. SPASMODISK PSEUDOCROUP.

Viralt udløst, men meget beskedne infektionstegn. Afebril (som hovedregel). Typisk debut om natten efter et par timers søvn med hoste, hæshed og stridor.

 

EPIGLOTTITIS er en af de vigtigste differentialdiagnoser med et højfebrilt barn, der sidder op, savler, har synkebesvær, er bange, med langsom og besværet vejrtrækning, og "septisk" syg. Tilstanden skyldes en Hæmofilus Influenza - type B infektion, og er derfor nærmest ”forsvundet” efter HIB-vaccinationens indførelse. Positive venyler, som bør sikres inden antibiotikabehandling påbegyndes (Ampicillin). Det er kontraindiceret med inspektionsforsøg før ørelæge og narcoselæge er til stede, og inspektion bør ske på intensiv afd. eller operationsafd.

Ved mindste mistanke om epiglottitis tilkaldes de nævnte kollegaer.

 

 

 

 Differentialdiagnoser ved akutte infektiøse obstruktioner i larynx-regionen

 

Epiglotittis

Akut laryngotracheitis

Laryngotracheobronkitis

Spasmodisk krupp

Prodromale sympt.

Oftest ingen, evt. milde

ØLI-symptomer

ØLI-symptomer

Ingen/let snue

Alder

1-8 år

3 mån - 3 år

3 mån - 8 år

3 mån - 3 år

Debut

Pludselig 66 4-12 timer

Gradvis

Varierende

Pludselig, altid om natten

Feber

Høj (39,5E)

Variabel

Oftest høj

Ingen

Hæs/gøende hoste

Nej

Ja

Ja

Ja

Synkebesvær

Udtalt

Ingen

Ingen

Ingen

"Septisk" ("toksisk")

Ja

Nej

Ja

Nej

Mikrobiologi

Pos.venyle (Hæm.infl.B)

Viral

Viral med

sekundær bakt.infekt.

Viral

med allergisk komponent

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER (andre):

Epiglottitis: se ovenfor

Fremmedlegeme

Peritonsillær / retrofaryngeal absces

Mononucleose

Asthma

Angioneurotisk ødem

Difteritis: (croup) smerter, synkebesvær, lav temp., alm.påvirket, fastsiddende membran i farynx.

 

 

 

Sværhedsgrad:PSEUDOCROUP

Ud over det kliniske skøn, bør et scorings­system benyttes ved debut og opfølgning.

Westley's baseres hovedsageligt på kliniske observationer, og tilgodeser dermed kravet om "minimal touch".

Barnet må gerne sidde op.

Notér croupscore en gang i timen, (hyppigere om nødvendigt), og notér samtidig puls og respiration.

Retningslinier for behandling:

(VEJLEDENDE)

Croupscore:(point)

< 4 Fortsat observation.

≥ 4 Indikation for adrenalininhalation.

Er der umiddelbart god effekt, afventesmed yderligere behandling. I modsat fald suppleres med adrenalin og steroid.

≥ 10 Overflytning til intensiv afd. til adrenalin-inhalation og steroid­behandling.

SymptomindikatorerCroupscore

Inspiratorisk stridor

 • • ingen   0

 • • i hvile ved stetoskopi 1

 • • i hvile uden stetoskopi 2

Indtrækninger

 • • ingen   0

 • • suprasternale  1

 • • +intercostale  2

 • • + spil af alae nasi
  og abdominal resp
  . 3

Luftskifte

 • • normalt   0

 • • nedsat   1

 • • meget nedsat  2

Cyanose / saturation

 • • ingen / normal  0

 • • atm.luft og cyanose /
  saturation
  < 95% 4

 • • FiO2 40% og cyanose /
  saturation
  < 95% 5

Bevidsthedsniveau

 • • normalt   0

ændret bevidsthedsniveau 5

 

 

 

BEHANDLING: (af pseudocroup)

 

1. Forstyr barnet mindst muligt, undgå ophidselse, lad forældrene sidde med barnet ind til sig, invasive procedurer minimeres, tving ikke barnet til at ligge ned.

Evt. inspektion af fauces m.h.p. at se epiglottis undlades (kan udløse spasmer)

Vigtigt:

Er der den mindste mistanke om epiglottitis tilkaldes narkoselæge og ørelæge umiddelbart m.h.p. overflytning til afd. 103 og evt. intubation. Det samme gælder ved cyanose og bevidsthedspåvirkning.

2. Adrenalin-inhalation:

0,2 mg Adrenalin pr. kg, max. 3 mg, om nødvendigt gentaget efter 20-30 min.

Adrenalin inj.væske: 1 mg/ml:

0,2 ml/kg tilsat isot. NaCl til ialt 3 ml

Inhaleres via system 22 eller Hudson maske med flow på 6-8 l/min.

(Adrenalindoserne er anderledes på 103)

Der er ikke brug for anden overvågning i forbindelse med inhalationen end den der eksempelvis kræves af børn med asthma eller feberkramper.

Altså klinisk observation og måling af puls og respiration.

Hvis tilstanden forværres (croupscore stigende), overflyttes patienten til afd. 103.

3. Steroider. hvis der er brug for mere end én adrenalininhalation, eller hvis tilstanden i øvrigt kræver det (croupscore > 4, eller stigende).

Betapred tabl. á 0,5 mg:

vægt # 10 kg: 8 tabl.

vægt > 10 kg: 12 tabl.

eller
SoluMedrol: 2 mg/kg opløst i 10 ml isot. NaCl. langsomt i.v. (10 minutter),

4. O2 ved cyanose og/eller motorisk uro gives ilt på maske, så tæt på ansigtet som muligt.

Anvend gerne pulsoximeter (men undgå også her så vidt muligt at "skræmme" barnet).

5. Intubation

Kan som regel undgås, specielt hvis situationen kan klares med adrenalin, indtil steroideffekten sætter ind efter nogle timer.

6. Antibiotika kun ved bakteriel laryngitis (sjælden variant) og epiglottitis.

Ampicillin i sepsisdoser.

 

Referencer: Oski: Principles and Practice of Pediatrics, 1990.

Pediatric Clinics of North America, Febr.-94 og April-94.

 

 

Fremstilling af inhalationsvæske til behandling afPSEUDOCROUP

Adrenalin inj.væske 1 mg/ml

Vægt

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

> 20 kg

Adrenalin inj.væskeml

1 ml

2 ml

3 ml

3 ml

3 ml

Isot. NaClml

2 ml

1 ml

0 ml

0 ml

0 ml

Adrenalin doseres med 0,2 mg pr. kg (max. 3 mg), tilsættes isot. NaCl, så inhalationsvæsken fylder mindst 3 ml

 

afd. 103 er adrenalin-doserne anderledes (mulighed for intensiv overvågning/monitorering).