Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegering af medicinsk behandling til sygeplejersker på Reumatologisk sengeafsnit

Beskrivelse

Rammeordination

Ledende overlæge Vivian Kjær Hansen har tildelt sygeplejerskerne på Reumatologisk Sengeafsnit beføjelser til at opstarte behandling før lægelig ordination med enkelte former for medicin, såsom analgetika og hypnotika til patienterne.

Dette sker som ”ordination pro necessitate” (p.n.) og administreres i medicinmodulet.

Dette finder sted primært for at undgå, at der i hvert enkelt tilfælde skal kontaktes en vagthavende læge, der skal foretage en skriftlig ordination herom i journalen og registrere i medicinmodulet. Denne praksis kan fastholdes, men det skal sikres, at disse medicinadministrationer snarest noteres i patientens journal og ordineres i medicinmodulet af hensyn til oversigten over patientens generelle medicinforbrug. Den sygeplejerske, der sætter behandlingen i gang har ansvaret for den konkrete ordination samt kontraindikationer.

Derfor gælder følgende regler:

Nedenfor nævnte farmaka kan som p.n. ordination administreres af afsnittets sygeplejersker i normal terapeutisk dosis. Administrationen skal dokumenteres i medicinmodulet som p.n. og godkendes ved næstfølgende stuegang. I alle tvivlstilfælde skal vagthavende læge kontaktes.

 

ANALGETIKA (symptomer: smerter)

Øverst på formularen

Tbl. Paracetamol 500 mg – 1000 mg pn max x 4 eller

Supp. Paracetamol 500 mg – 1000 mg max x 4

Af ovennævnte må der i alt tages max. 4 g paracetamol pr. døgn

 

ANTACIDA (symptomer: reflux, for meget mavesyre)

Tyggetbl. Alminox 1 stk. pn max x 3

 

DERMATOLOGISKE PRÆPARATER (symptomer: herpes, eksem, tromboflebit/hæmatom)

Creme Acivir 1 tyndt lag x 5 i 5 dage

Salve Inotyol, 1 tyndt lag pn max x 3

Salve Hirudoid 1 tyndt lag pn max x 3

 

LAKSANTIA (symptomer: obstipation)

Oral opl. Laktulose 15 ml pn max x 1

Orale dr. Laxoberal 10-15 dråber pn max x 1

Tbl. Toilax 10 mg pn max x 1 nocte

Supp. Dulcolax 10 mg pn max x 1

Klysma Toilax 10 mg pn max x 1

Tbl. Magnesia 500 mg – 1000 mg pn max x 1

Oral opl. Movicol 1 stk. pn max x 3

 

KVALME (motilitetsfremmende)

Tbl. Metoclopramid 10 mg pn max x 1

 

NIKOTINSUBSTITUTION (symptomer: rygetrang)

Depotplaster Nicorette 15 mg/16 timer pn max x 1

Depotplaster Nicorette 25 mg/16 timer pn max x 1

 

SOVEMIDLER (symptomer: søvnbesvær)

Tbl. Zopiclon 3,75-7,5 mg pn max x 1 nocte

 

ØJENMIDLER (symptomer: tørre øjne)

Øjendr. Viskøse Øjendråber, 1-2 dråber p.n

 

REKTALSALVE (symptomer: udvendige hæmorider)

Rektalsalve Proctosedyl 1 tyndt lag pn max x 3 ved udvendige hæmorider

 

VITAMINER

Tbl. Multitabs 1 stk. x 1

Tbl. Unikalk Forte 1 stk. pn max x 2

 

KONTRAINDIKATIONER

Inden brug af delegerede ordinationer skal afsnittet ”Kontraindikationer” på pro.medicin.dk kontrolleres for præparatet, som påtænkes ordineret.

Nederst på formularen

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale