Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hallux valgus, scarf osteotomi, 1. metatars (KNHK57) + distal lateral release (KNHH92)

 

Beskrivelse

Indikation

Smertende hallux valgus uden væsentlig artrose.

IM mellem 15 og 20 grader eller HV > 30 grader og IM < 20 grader. Kan foretages ved normal eller

let øget DMAA og normal knoglekvalitet.

 

Kontraindikation

Let hallux valgus, hvor distal procedure kan benyttes, artrose i grundleddet med nedsat

bevægelighed, løshed af 1.tarsometatarsalled eller åben epifyse. Manglende fodpuls. Relativ

kontraindikation ved dårlig knoglekvalitet, men umiddelbart ingen aldersgrænse.

 

Undersøgelser

Røntgenoptagelse stående i AP- og sideplan til bestemmelse af IM og HV samt vurdering af

ledkongruens, metatarsus elevatus og evt. artrosegrad.

 

Operation

Infektionsprofylakse

Der gives profylakse præoperativt jf. afdelingens vanlige instruks.

Anæstesi

Popliteal-blokade eller generel anæstesi.

Kirurgisk teknik

Medial længdeincision samt dorsal incision i 1. interstits. Adductor tenotomi og evt. kapsel release i

1. interstits. Alternativt kan laterale release foretages fra medialsiden med respekt for karrene lige

plantart proksimalt for sesamoid-knoglerne.

Længdegående ellipseformet incision i mediale kapsel. Knystafsavning. Længdegående Z-formet

osteotomi af 1. metatars, som forskydes lateralt og fikseres med 2 Qvix- eller Bold-skruer.

Osteotomien kan laves over en kortere eller længere del af metatarsen afhængig af IM-vinklen.

Overskydende knogle afsaves og ledkapsel opstrammes.

Postoperativ røntgenkontrol.

Ved stor HVI kan suppleres med Akin-osteotomi.

 

Samlet postoperativ plan

Der anlægges blød redresserende forbinding og hælsko. Må mobilisere med fuld støtte med skoen.

Suturfjernelse efter 2-3 uger med anlæggelse af toe-alignment splint eller tåspreder alternativt

forfodsgips. Hælsko i 6 uger.

Røntgenkontrol, stående efter 12 uger.

Elevation

Benet skal eleveres i sengen 2-4 timer efter operationen, med mindre andet er ordineret.

Toiletbesøg og bad tilladt. Venepumpeøvelser af tæer og underben.

Smerter

Der skal rutinemæssigt gives tablet Paracetamol 1g x 4.

Yderligere behandling jf. afdelingens vanlige smerteinstruks.

Der skal ikke gives NSAID pga. risiko for nedsættelse af knoglehelingen.

Formål

At sikre ensartet og faglig høj standard ved operation for og efterbehandling af symptomgivende

knystelidelse.

Definition af begreber

HV-vinkel: Hallux Valgus vinkel = vinkel mellem længdeaksen af 1. proksimale phalanx og 1.

metatars.

IM-vinkel: Intermetatarsal vinkel = vinkel mellem længdeaksen af 1. og 2. metatars.

DMAA: Distal Metatarsal Artikulær Angle = vinkel mellem distale ledflade (linje der forbinder helt

mediale til helt laterale begrænsning af leddet) og længdeaksen af 1. metatars.

HVI-vinkel: Hallux Valgus Interfalangeal vinkel = vinkel mellem længdeaksen af 1. proksimale

phalanx og 1. yderphalanx.

Referencer

Coughlin MJ and Mann RA.: Surgery of the Foot and Ankle. Mosby Elsevier 2007: 311-317