Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinje for overlægevikarfunktioner ved planlagt ferie og fridage i sengeafsnit i Klinik Psykiatri Syd
 

Formål

Ved planlagt ferie for fast tilknyttede overlæger og speciallæger i sengeafsnit, hvor der ikke er andre fast tilknyttede overlæger eller speciallæger til stede, sikres det gennem vagtplanlægningen, at der udpeges en navngiven ansvarlig overlægevikar i det pågældende sengeafsnit i ferieperioden eller på de pågældende fridage.

 

Denne retningslinje præciserer, hvilke opgaver den udpegede ansvarlige overlægevikar skal varetage i det sengeafsnit, vedkommende er udpeget som ansvarlig for.
 

 

Beskrivelse

Opgaver

Den udpegede ansvarlige overlægevikar skal sikre en dialog med de yngre læger i afsnittet, så der ud fra de konkrete kompetencer og behov sikres tilstrækkelig overlægefaglig tilgængelighed i bl.a. nedenstående:

  • • Tilstedeværelse ved stuegang i sengeafsnittet.

  • • Planlægning og ledelse af stuegang (=fordeling af opgaver).

  • • Supervision af yngre læger i forbindelse med middagskonference.

  • • Gennemgang af nyindlagte patienter og klinisk vurdering af patienter med komplicerede psykiatriske problemstillinger, og hvis nødvendigt deltage i samtale.

  • • Udarbejdelse af erklæringer til Patientklagenævnet.

  • • Deltage i Patientklagenævnsmøder.

  • • Tilgængelighed for sengeafsnittet dagen igennem.

  • • Deltage i morgen- og middagskonference.

 

Derudover er det væsentligt, at den ansvarlige overlæge- eller speciallægevikar tilpasser opgavemængden i eget stamafsnit eller ambulante enhed, så det er muligt at varetage ovennævnte opgaver. F.eks. bør en overlæge- eller speciallægevikar med fast funktion i et ambulatorium ikke planlægge ambulante samtaler om formiddagen.

 

Den enkelte overlæge bedes huske at give (mundtligt så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, eller pr. mail) overlevering til den overlæge, der kommer ugen efter en. Dvs. dette gælder også for den faste overlæge, som går fra til ferie, at vedkommende sørger for overlevering.

Særlige forhold for overlæge- og speciallægevikarer i akutte situationer

I forbindelse med sygdom eller andet pludseligt opstået fravær kan der opstå situationer, hvor det bliver nødvendigt akut at udpege en overlæge- eller speciallægevikar i et sengeafsnit. I disse tilfælde skal overlæge- eller speciallægevikaren, ud fra en konkret vurdering samt i muligt og nødvendigt omfang, aflyse aftaler i eget sengeafsnit/ambulatorium, så uopsættelige opgaver i sengeafsnittet kan løses.

 

I det retspsykiatriske område sikrer speciallægerne i indbyrdes samarbejde speciallægedækningen i områdets sengeafsnit jf. ovenstående.