Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opgaven som overlægeansvarlig ved fravær af fast tilknyttet overlæge ved planlagt ferie og fridage m.v. i sengeafsnit i Klinik Psykiatri Syd

Beskrivelse

Opgaver

Ad 1) Ingen speciallæger til stede i sengeafsnit

Den udpegede overlægeansvarlige skal sikre en dialog med de yngre læger i afsnittet, så der ud fra de konkrete kompetencer og behov sikres tilstrækkelig overlægefaglig tilgængelighed i forhold til:

 • • Tilstedeværelse ved planlægning og ledelse af stuegang med fordeling af opgaver ved behov eller tilgængelighed for yngre læger og psykologer (telefon)

 • • Gennemgang af nyindlagte patienter og klinisk vurdering af patienter med komplicerede psykiatriske problemstillinger, og hvis nødvendigt deltage i samtale

 • • Varetagelse af opgaver i forbindelse med tvang som kræver overlægekompetence

 • • Godkendelse af udskrivelsesaftaler / koordinationsplaner

 • • Supervision af yngre læger og psykologer kl. 1130 forud for middagskonference

 • • Udarbejdelse af erklæringer til Patientklagenævnet og/eller supervision heraf

 • • Deltagelse i Patientklagenævnsmøder

 • • Tilgængelighed for sengeafsnittet dagen igennem (telefon og eventuelt ved fremmøde)

 • • Deltagelse i morgen- og middagskonference

 • • Andre relevante opgaver

 

Det er derfor helt centralt, at den overlægeansvarlige tilpasser opgavemængden i eget stamafsnit eller ambulante enhed, så det er muligt at varetage ovennævnte opgaver. Fx bør en overlægeansvarlig med fast funktion i et ambulatorium sikre tilstrækkelig tid om formiddagen ved samtidig funktion i sengeafsnit.

 

Ad 2) Afdelingslæge tilstede i afsnit

Her vil den overlægeansvarliges opgave være at sikre

 • • Sparring til afdelingslægen i forhold til de opgaver som vedkommende har brug for at drøfte eller har behov for hjælp til

 • • Varetagelse af opgaver i forbindelse med tvang som kræver overlægekompetence

Den fast tilknyttede overlæge skal huske at give overlevering (mundtligt så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, ellers pr. mail) til den overlægeansvarlige. Dvs. det gælder også for den fast tilknyttede overlæge, som går fra til ferie, at vedkommende sørger for overlevering.

 

Særlige forhold for den overlægeansvarlige i akutte situationer

I forbindelse med sygdom eller andet pludseligt opstået fravær kan der opstå situationer, hvor det bliver nødvendigt akut at udpege en overlægeansvarlig i et sengeafsnit. I disse tilfælde skal den overlægeansvarlige, ud fra en konkret vurdering samt i muligt og nødvendigt omfang, aflyse aftaler i eget sengeafsnit/ambulatorium, så uopsættelige opgaver i sengeafsnittet kan løses.

I det retspsykiatriske område sikrer speciallægerne i indbyrdes samarbejde speciallægedækningen i områdets sengeafsnit jf. ovenstående.

Formål

Ved planlagt ferie, fridage eller anden manglende tilstedeværelse af speciallæger i sengeafsnit i forhold til

 1. 1. fast tilknyttede overlæger

 2. 2. alle fast tilknyttede speciallæger i sengeafsnit, sikres det gennem vagtplanlægningen, at der udpeges en navngiven overlægeansvarlig for det pågældende sengeafsnit.

 

Denne retningslinje præciserer, hvilke opgaver den udpegede overlægeansvarlige skal varetage i det sengeafsnit, vedkommende er udpeget som ansvarlig for.