Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sedation af patienter i forbindelse med invasive procedurer uden medvirken af anæstesiologisk personale

 

Definition af patientgrupper

 

Patienter i IVF-behandling sederes uden medvirken af anæstesiologisk personale til ovum-pickup(OPU)/ ægudtagning.

Sedation kan i enkelttilfælde tilbydes patienter til TESA/ spermaspiration.

 

Ansvaret for patienten

 

Patienten er under opsyn af læge og sygeplejerske på behandlerstuen.

Fra hvilestuen kan sygeplejerske og læge tilkaldes ved behov.

 

Anvendelse og dosering af lægemidler

 

Præmedikation i form af tabl. Paracetamol 500mg x 2

og tabl. Halcion 0,125 mg x 1 ca. 1 time før indgrebets start.

Sedation/ analgesi udføres med inj.Haldid i.v. initialt 50 mikg, dosis kan suppleres med fraktionerede doser på 25 til 50 mikg til en maksimaldosis på 125 mikg.

Lokalanæstesi anlægges i form af 2x10ml Lidocain 1% i vaginaltoppen.

 

Lægens vurdering af patienten

 

Lægen kender til patientens anamnese især angående tidligere og aktuelle sygdomme og tidligere behandlingsforløb.

Lægen har umiddelbar kontakt med patienten og vil forvente patienten lettere påvirket (træt) som følge af præmedikationen. Inden sederingen kontrolleres BT, puls og perifer saturation.

 

Overvågning

 

BT kontrolleres mindst en gang inden indgrebet og mindst en gang ved indgrebets afslutning.

Puls og saturation kontrolleres kontinuerlig under indgrebet.

 

Tilbageflytning til hvilestuen

 

Ved normal BT, puls og saturation flyttes patienten til hvilestuen ledsaget af partner eller anden pårørende.

Patienten forventes klar til hjemsendelse ca 1 time efter indgrebet. Skal på det tidspunkt kontrolleres for vaginal blødning, smerter og almentilstand.

 

Overvågnings- og genoplivningsudstyr

 

På behandlerstuen er der mulighed for kontinuerlig overvågning af puls og saturation, for blodtryksmåling, for maskeventilation og for akut medicinering.

Hjertestopkald samt tilkald af anæstesiologisk og medicinsk personale i øvrigt beskrives i instruks:

Nødprocedurer på behandlingsstuen.