Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sedation af patienter i forbindelse med invasive procedurer uden medvirken af anæstesiologisk personale

Definition af patientgrupper

Patienter i IVF-behandling sederes uden medvirken af anæstesiologisk personale til ovum-pickup(OPU)/ ægudtagning.

Sedation kan i enkelttilfælde tilbydes patienter til TESE/ spermaspiration.

 

Ansvaret for patienten

Patienten er under opsyn af læge og sygeplejerske på behandlerstuen.

Fra hvilestuen kan sygeplejerske og læge tilkaldes ved behov.

 

Anvendelse og dosering af lægemidler

Præmedikation ca. 1 time før indgrebets start i form af:

  • • tabl. Paracetamol 500 mg x 2

  • • tabl. Halcion 0,125 mg x 1

 

Sedation/ analgesi udføres med inj.Haldid i.v. initialt 50 µg dosis kan suppleres med fraktionerede doser på 25 til 50 µg til en maksimaldosis på 125 µg.

Lokalanæstesi anlægges i form af 2-3 amp. Citanest Dental Octapressin, 1,8 ml, i vaginaltoppen.

 

Lægens vurdering af patienten

Lægen kender til patientens anamnese især angående tidligere og aktuelle sygdomme og tidligere behandlingsforløb.

Lægen har umiddelbar kontakt med patienten og vil forvente patienten lettere påvirket (træt) som følge af præmedikationen. Inden sederingen kontrolleres puls og perifer saturation.

 

Overvågning

Puls og saturation kontrolleres kontinuerlig under indgrebet.

BT kontrolleres ved behov.

 

Tilbageflytning til hvilestuen

Ved normal BT, puls og saturation flyttes patienten til hvilestuen ledsaget af partner eller anden pårørende.

Patienten forventes klar til hjemsendelse ca. 1 time efter indgrebet. Inden da kontrolleres for vaginal blødning, smerter og almentilstand.

 

Overvågnings- og genoplivningsudstyr

På behandlerstuen er der mulighed for kontinuerlig overvågning af puls og saturation, blodtryksmåling, maskeventilation og akut medicinering.