Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Handleplan ved overbelægning i Onkologisk Afdeling

 

Problemstilling

Onkologisk Afdeling har lands- og landsdelsfunktion for Region Nordjylland.
Det betyder at, afdelingen har specialist funktion i forhold til behandling samt håndtering af behandlingsrelaterede bivirkninger. Dertil varetages der terminalpleje for patienter, der har stamafdeling i Onkologisk Afdeling og som er bosiddende i optageområdet for Aalborg Universitetshospital, hvor det terminale forløb ligger i umiddelbar forlængelse af indlæggelse i Onkologisk Afdeling.

I perioder med stort belægningspres har de to sengeafdelinger i Onkologisk Afdeling belagt alle sengepladser og derudover ekstra patienter på sengestuerne.

 

Ved overbelægning er det ifølge Brandmyndighederne ikke tilladt at have senge på gangareal

Dog beskriver aftalen ”Nødprocedure ved kortvarig overbelægning på en af sygehusets afdelinger” fra 2009, at der i Onkologisk Afdeling Bygning 05, etage 3 (Onkologisk dagafsnit) er accepteret placering af 2 senge på gangen. Brandmyndighederne har tydeligt afmærket sengeplaceringen. De to senge kan anvendes til kortvarigt ophold indtil 2 timer. Såfremt patienternes ophold på gangen overstiger 4 timer, skal der rekvireres brandvagt ved Beredskabscenter Aalborg. Brandvagt tilkaldes via Beredskabscenter Aalborgs vagtcentral 70115511 hele døgnet.
Der er også markeret områder på D1 og D3, hvor der må stå en tom seng på gangen.

Formål

At sikre, der findes en handleplan der fungerer ved overbelægning/ hvor der ikke er plads til patienten i de normerede senge.

 

Handleplan ved overbelægning

Niveau 1

Ved overbelægning eller stort akut indtag kan det være nødvendigt, at der ligger en ekstra patient på de stuer, hvor det er muligt. Endvidere kan det være nødvendigt at overflytte patienter mellem D1 og D3. Patienterne vil ved behov blive tilset af stuegangsgående læge med speciale kendskab.

 

Niveau 2

Alle selvhjulpne patienter uden behov for observation og/eller behandling, som kun kan foregå i et sengeafsnit, flyttes til Patienthotellet efter nærmere aftale med Patienthotellet eller udskrives om muligt til videre opfølgning.

 

Patienter hvor det lægefagligt vurderes, at behandlingen kan varetages på lokalsygehus overflyttes dertil.

 

Der vurderes, om indlagte patienter kan ligge i låneseng på andre sengeafsnit.

 

Niveau 3

Hvis behovet for sengepladser overskrider det antal, som tilvejebringes ved ovenstående tiltag,

kontaktes specialeansvarlig overlæge eller i vagt bagvagten. Dette med henblik på at tage konkret stilling til alle planlagte indlæggelser den følgende dag med henblik på, om nogen af de planlagte indlæggelser, kan udsættes.
Den afsnitsledende sygeplejerske/ansvarshavende sygeplejerske vurderer, om der skal kaldes ekstra personale ind. De to ansvarshavende sygeplejersker i D1 og D3 har tæt kontakt i AV, NV og DV i weekenderne samt på helligdage i forhold til planlægning, bemanding og opgaver. Opgaver og personale koordineres og fordeles, hvor det er muligt. Den afsnitsledende sygeplejerske kan altid kontaktes ved behov.
 

Der må være en patient på gangen i 4 timer mens der arbejdes på en anden løsning. Hvis der kræves en brandvagt, rekvireres denne efter forudgående aftale med den afsnitsledende sygeplejerske.

 

Ansvarsfordeling

Det er den afsnitsledende sygeplejerske/den ansvarshavende sygeplejerske, som har ansvar for, at instruksen følges.

 

Flytning mellem D1 og D3 vurderes af den afsnitsledende sygeplejerske eller den ansvarshavende sygeplejerske

 

Overflytning fra egen til anden afdeling planlægges i et samarbejde mellem stuegangsgående læge og sygeplejerske.

 

Ved overflytning tages hensyn til patientens tilstand og patientforløbet, så forløbet bliver så optimalt som muligt.

 

Skal der ske aflysning er det specialeansvarlig overlæge og i vagt bagvagtslæge, der inddrages.