Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af trinatriumcitrat

Baggrund

Trinatriumcitrat bruges til at låse intravenøse dialysekatetre, når de ikke anvendes.

Indikation

Bruges som standard til at låse intravenøse katetre i Thoraxintensivt afsnit.

Virkningsmekanisme

Trinatriumcitrat hæmmer koagulationssystemet via en binding af kalcium-ionerne. Når der ikke er kalcium tilstede kan aktivering af faktor 10 og protombin samt den endelige fibrinbinding ikke foregå. Effekten er kun lokal, hvor der er høj koncentration af trinatriumcitrat. Desuden er der undersøgelser, som tyder på, at trinatriumcitrat har en hæmmende effekt på vækst af mikroorganismer, og dermed kateterinfektion. Det menes, at stoffet kan hæmme udviklingen af biofilm.

Trinatriumcitrat er basisk, hvis det utilsigtet sprøjtes ind i kar-banen vil citrat i løbet af meget kort tid blive nedbrudt til vand og kuldioxid via citronsyrecyklus.

Brug og instruktion

Brug altid aseptisk teknik.

Skyl hvert kateterben med 20 ml 0,9 % sterilt NaCl for at fjerne resterende blod fra dialysebehandlingen i katetret.

Træk nøjagtig mængde trinatriumcitrat op – nødvendig mængde står anført på hvert kateterben. Brug mindst mulig sprøjte.

Injicer langsomt over 5-10 sekunder den korrekte mængde trinatriumcitrat i hvert kateterben.

Når dialysekatetret igen skal anvendes til dialyse skal den instillerede mængde trinatriumcitrat aspireres. Der aspireres 5 ml fra hvert kateterben, hvorefter der skylles igennem med 20 ml 0,9 % steril NaCl.

Hvis der, mod forventning, ikke kan aspireres trinatriumcitrat er det nødvendigt at sprøjte dette ind i patienten, idet benet gennemskylles med isoton NaCl som ovenfor anført. Indgiften kan have en meget kortvarig effekt på pH i arterieblodet og på ioniseret kalcium, effekten er så kortvarigt, at det ikke er hensigtsmæssigt at indgive kalcium som modgift.

Bivirkninger og risici

Ved vågne patienter kan injektion af trinatriumcitrat medføre metalsmag i munden og i enkelte tilfælde tetani. Sidstnævnte oftest i form af masseterspasmer (kramper i tyggemuskulaturen).

Der kan ses meget kortvarige ændringer i pH som ikke er behandlingskrævende. Ligeledes kan der ses kortvarige ændringer i ioniseret kalcium, som heller ikke er behandlingskrævende. Alle bivirkninger optræder ved utilsigtet intravenøs indgift.