Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Elektiv tonsillektomi

 

 

Formål

Udvælgelse og information af patienter til tonsillektomi.

 

Indikation

Elektiv tonsillektomi

Tonsillitis acuta recidivans, defineret som mindst 3 tilfælde af akut tonsillitis med febrilia og dårlig almentilstand

i mindst 2 på hinanden følgende år.

Ved tvivlsom tonsillit-anamnese kan man bede patienten opsøge egen otolog ved næste tonsillitis acuta-tilfælde for vurdering.

Tonsillitis chronica, der ikke lader sig behandle med antibiotika eller andet.

Recidiverende peritonsillære abscesser.

Hypertrophia tonsillarum hos børn med en eller flere af følgende mekaniske gener:

 • • Besværet tale eller fødeindtagelse.

 • • Snorken og apnøperioder med heraf følgende træthed om dagen.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi)

 

Relativ indikation for elektiv tonsillektomi

Tonsillitis chronica med tonsilpropper, foetor ex ore og/eller dårlig smag i munden. Patienten bør informeres om risiko for manglende effekt (generne kan skyldes andre årsager).

PFAPA (periodisk feber syndrom) med faryngit/tonsillit, der ikke responderer på konservativ behandling.

Indikationen stilles i samråd med pædiaterne.

 

Indikation for akut tonsillektomi

Peritonsillær absces ved patient under 20 år. (Skal være færdigopereret inden midnat, ellers udskydes operationen til næste dag). Henvises til instruks om abscessus peritonsillaris.

Akut truet vejrtrækning på grund af hypertrofiske tonsiller.

 

Indikation for diagnostisk tonsillektomi

Neoplasma malignum tonsillae, obs. pro.

Ukendt primær tumor og lymfeknudemetastase på halsen med planocellulære karcinomceller.

 

Præoperative undersøgelser

 • • Narkoselægetilsyn.

 • • Børn under 4 år skal konfereres med speciallæge, da man som regel er tilbageholdende med at tonsillektomere små børn.

 • • Fleksibel laryngoskopi mhp. afklaring af evt. adenotonsillektomi. Ved børn kan aftales palpation for AV peroperativt og afhængig heraf evt. adenotonsillektomi.

Absolut kontraindikation

 • • Submukøs ganespalte med mindre andet er aftalt med ganerådet

 

Relative kontraindikationer

 • • Hæmorragisk diatese. Har patienten blødningstendens, eller er der arvelige blødersygdomme i familien, bør man overveje udredning før operation.

 • • Akut tonsillitis uden truet luftvej. Aktuel infektion kan øge risikoen for blødning.

 • • Anæmi.

 • • Vanskeligheder for pt med at kooperere til det postoperative forløb

 

 

Patologisk undersøgelse

 • • Hvis indikationen er mistanke om cancer, eller tonsillerne ser cancersuspekte ud (forskel i størrelse, sårdannelse, fibrøse, bleg og flæskede) sendes tonsillerne til histologisk undersøgelse.

 • • Hvis man mistænker lymfom/leukæmi sendes også til imprint (ufikseret).

 

Postoperative restriktioner

 • • Undgå fysisk aktivitet, sport og hårdt legemligt arbejde i 14 dage.

 • • Sygemelding i op til 14 dage afhængigt af profession og smerter.

 

Komplikationer

Tidlig blødning 0-24 timer.

Sen blødning efter 24 timer.

Kroniske smerter/kronisk faryngit (hyppigst hos patienter over 30 år).

Pharyngo-nasal reflux, ved defekt på ganebuerne.

Åbent snøvl

Tandskade.

 

Tidligere, kortvarige komplikationer

Dehydratio, typisk børn.

Smerter. Både i hals, men evt. også tunge, kæber og tænder (pga. mundspærren).

Forbigående nedsat smagssans.

 

Behandling af komplikationer

Se særskilt

 

Postoperativt forløb

På patienthotellet

Patientmålgruppe: Raske patienter over 15 år der kan ledsages under hele forløbet af

pårørende.

Formål med patientforløbet: At afkorte forløbet på hospitalet uden at forringe kvaliteten for

patienten.

Baggrund: Flere undersøgelser har vist at tonsillektomi udført som dagkirurgisk indgreb ikke

forringer patienternes tilfredshed. Det er heller ikke forbundet med højere risiko for efterblødning eller andre komplikationer, når de er selekteret ved forundersøgelsen som værende raske. Indgrebet foretages i stigende omfang på denne måde i både Danmark og udlandet.

Tonsillektomerede patienter udgør en stor gruppe i dagligdagen på en øre-næse-hals afdeling.

Specielt den postoperative sygeplejeobservation kan forekomme udfordrende, idet mange patienter føler ubehag i halsen inden for det første døgn. Patienterne skal i gang med at spise og drikke, hvilket kan være forbundet med smerter, hvis ikke de er smertedækket tilstrækkeligt og ikke motiveres på den rigtige måde.

En speciel vigtig observation er den postoperative blødning. Idet operationen er foretaget igennem

munden, og operationsområdet ligger langt tilbage svælget, kan det være vanskeligt at se, om det bløder.

En del patienter vil efter operationen være generet af kvalme, hvilket ofte har sin årsag i

fasteperioden og bedøvelsen.

Patienter observeres derfor med fordel det første postoperative døgn på Patienthotellet.

 

På sengeafsnit NHH

Patienter, der ikke skal tilbydes tonsillektomi med efterfølgende overnatning på patienthotel:

 • • Under 15 år

 • • Svær astma

 • • Søvnapnø

 • • Diabetikere

 • • Svær hjerte-lunge sygdom

 • • Psykiatriske patienter

 • • Patienter der efter lægefaglig vurdering ikke skønnes at kunne gennemføre forløbet, herunder er det et krav at patienten og ledsager taler og forstår dansk.

 • • Over 15 år: Patienter, der ikke kan have ledsagende pårørende under hele forløbet. Ledsageren skal være mindst 18 år og rask. (der skal så vidt muligt tilbydes et andet OP-tidspunkt, hvor patient kan have en pårørende med)

Indlæggelse i Thisted

Patienter, der bliver opereret i Thisted indlægges efterfølgende på sengeafsnit uanset alder

 

 

Diagnosekoder

J35.0 Tonsillitis chronica (recidiverende tonsillitter)

J35.1 Hypertrophia tonsillarum

J35.3 Hypertrophia tonsillarum et vegetationes adenoides

G47.3 Søvnapnø

R06.5 Snorken

R19.6 Foetor ex ore

J36.9 Abscessus peritonsillaris

Z03.0 + C09.9 Obs. for neoplasma malignum tonsillae

 

Operationskoder

EMB10A unilateral tonsillektomi

EMB10B bilateral tonsillektomi

EMB20 adenotonsillektomi

 

Reference:

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE for fjernelse af mandler (tonsillektomi)

 

Der henvises i øvrigt til ”Tonsillektomi and adenotonsillektomi in children” Paradise et al.