Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patient-transport og forflytning af portør på Regionshospital Nordjylland

Formål

 • • Retningslinien skal sikre patientidentifikation ved patienttransport og eller forflytning samt overdragelse af ansvar for patient

Definition af begreber

Patientidentifikation

kan foretages på én af to følgende måder:

 • • Ved patientidentifikation med cpr-nummer, spørger portøren selv om patientens cpr-nummer.(alle 10 cifre). Patienten skal selv sige sit cpr-nummer, portøren må ikke læse det op.

 • • Hvis patienten er bevidstløs, ikke kan huske cpr-nummer eller under anden påvirkning, tjekker portøren cpr-nummer på patientens identifikations-armbånd. Alle indlagte patienter i sygehuset har identifikations-armbånd på.

Forflytning

 • • Ved en forflytning forstås en kort transport af patient fra eks. seng til stol på afdelingen.

Trykaflastningsmadras

 • • Er en luftmadras med elektronisk eller batteridrevet luftpumpe.

Isolationspatient transport

 • • Portøren skal også selv være opmærksom på hvilke forholdsregler der skal tages ved en patient der er i eller skal i isolation jf. retningslinier fra infektionshygiejnen

Beskrivelse

 • • Portøren skal altid præsentere sig altid med navn og titel ved patientkontakt.

 

Arbejdsgang og opgaver ved patienttransport:

 • • Når portøren ankommer til afdelingen, beder portøren personalet på afdelingen om enten journal, label, anæstesijournal eller andet dokument med navn og cpr-nummer på patienten, som skal transporteres.

 • •  Inden transport skal portøren udføre en patientidentifikation.

Undtagelse:

 • • Hvis personale fra afdelingen går med ind på stuen og udpeger patient, skal portøren ikke udføre patientidentifikation.

 • • Når portøren afleverer en patient på en afdeling, kontaktes sundhedspersonale ved ankomst til afdeling og evt. udleveret journal, anæstesijournal eller andet dokument afleveres.

 • • Når portøren parkerer en seng med patient, låses sengen altid med fodpedal.

 • • Hvis der forefindes ringe snor eller knap på stuen hvor patienten afleveres, gøres den tilgængelig for patient af portør.

 • • Desuden tilsluttes ved sengen batteri til stikkontakt på stuen.

 • • Ligger patienten på trykaflastningsmadras tilsluttes denne også stikkontakt.

 • • Hvis patienten er transporteret i kørestol eller transportstol, hjælpes patienten ved ankomst til stuen, over i seng eller stol hvis portøren eller sygeplejersken vurderer det nødvendigt. Transportstole køres på plads.

 • • Hvis patienten skal have ilt (medicinsk oxygen) tilkobler portøren det på stuen efter anvisning af sygeplejerske eller læge.

 • • Transporten af patienten rundt i sygehuset udføres af portøren, som ud fra sine kompetencer observerer patienten og agerer agtpågivende og opmærksomt på anden trafik, patienter eller personale.

 • • Senge skubbes så vidt muligt af portør fra fodenden af sengen, så patienten ligger med hovedet i kørselsretningen.

 

Arbejdsgang ved forflytningen:

 

 • • Ved en forflytning på afdelingen, beder portøren personalet på afdelingen, om en label eller andet dokumentation med navn og cpr-nummer på patienten, som skal forflyttes.

 • • Derefter udfører portøren en patientidentifikation.

Undtagelse:

 • • Hvis personale fra afdelingen går med ind på stuen og udpeger patient/hjælper med forflytningen, skal portøren ikke udføre patientidentifikation.

 • • Ved endt forflytning underrettes personalet på afdelingen.