Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

UK5 – pakkeforløb nyre-/blæretumor

 

Henvisning til CT-urografi i pakkeforløb

Ved makroskopisk hæmaturi

 • • Urologisk sekretær ringer (42138) og aftaler tid til CT-urografi, når de indkalder patienten til cystoskopi

 • • CT-sekretæren giver tid til CT-urografi samme dag eller senest 2 dage efter cystoskopi

 • • CT-sekretæren lægger en seddel på CT-pladsen med den aftalte tid, så vi kan holde øje med, om henvisningen kommer

 • • Urologisk sekretær laver henvisning til CT-urografi

 • • Urologisk Afdeling sørger for, at patienten får taget P-kreatinin/eGFR – hvis CT-scanning laves samme dag som cystoskopi, skal urologerne bestille P(vB)-Kreatinin med ekspeditionskoden livsvigtig.

 • • Sekretæren på akutpladsen skriver diktatet samme dag, som undersøgelsen er lavet og sørger for at svaret bliver sendt til urologerne - svaret skal foreligge hos urologerne senest dagen efter, undersøgelsen er lavet.

 

 

Påvist blæretumor ved CT-skanning eller ultralyd - ikke henvist i pakkeforløb

Beskriver radiologen en nyopdaget blæretumor på patient, der ikke er henvist i pakkeforløb, gøres følgende:

 • • Radiologen dikterer sidst i beskrivelsen, at ”billederne vil blive forevist på den næste urologkonference i Frederikshavn”. Hvis radiologen ikke gør det, skal sekretæren kontakte radiologen og spørge, om det ikke skal påføres i beskrivelsen.

 • • Sekretæren sender henvisningen til urologisk konference:

Klik på ’ tilføj handling’ og vælg konference (Frh) parenkymkir. konference

 • • Sekretæren, der har skrevet beskrivelsen, skal sende svaret til henv. instans samt ringe til urologisk sekretær, som skal printe beskrivelsen mhp. videre udredning/behandling.

 

Påvist nyretumor ved CT-skanning eller ultralyd – ikke henvist i pakkeforløb

Beskriver radiologen en nyopdaget nyretumor på patient, der ikke er henvist i pakkeforløb, gøres følgende:

 

 • • Radiologen dikterer sidst i beskrivelsen, at henvisende læge skal henvise pt. til Urologisk Afdeling i Aalborg, og at vi indkalder patienten til flerfaset CT-urografi inkl. thorax. Sekretæren, der skriver beskrivelsen, laver henvisning og sender den til CT-visitation.

 • • Sekretæren ringer til egen læge for at gøre opmærksom på, at der kommer en beskrivelse de skal handle på.

 • • Hvis radiologen er i tvivl om, at det er en nyretumor, skal pt. have lavet en flerfaset CT-urografi inkl. thorax. Først herefter tages stilling til om der skal tilføjes i beskrivelsen at henvisende læse skal viderevisitere pt. til Urologisk Afdeling i Aalborg.