Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knæluksation

 

Formål

Korrekt behandling af knæluksation.

 

Definition af begreber

Ingen.

 

Beskrivelse

Knæluksation er en sjælden skade. Hyppigheden angives lidt varierende i forskellige materialer, men vi kan formentlig forvente 2-4 patienter med knæluksationer pr. år.

 

Diagnostik

Hvis patienten indkommer med knæet lukseret, er der ingen diagnostiske problemer. Der er i så fald indikation for akut reposition og stabilisering i gipsskinne. Husk rtg kontrol efter reposition men det skal ikke forsinke sikker diagnostik af evt karskader ved a-grafi.

Ofte indlægges patienten imidlertid med knæet reponeret, men med stor hævelse. I så fald giver stabilitetstest som regel diagnosen. Vær opmærksom på at øget ledspaltehøjde bør give mistanke om at knæet har været lukseret. I en del tilfælde er enten det mediale ligamentkompleks eller det laterale ligamentkompleks intakt. Teknisk er dette dog det samme som en total knæluksation. Dvs. at alle 3-ligamentskader, skal observeres og behandles som knæluksationer. MRskanning inden for få dage.

 

Observation

Den mest frygtede følgeskade til knæluksation er skade på arteria poplitea. Hyppigheden heraf angives også varierende i litteraturen, men ligger nok mellem 40 og 60 %. Vær omhyggelig med undersøgelse for nervus peroneus læsion, da udfald af nervens funktion ved primære undersøgelse er prognostisk for det videre forløb.

Oversete eller sent behandlede arterieskader fører ofte til amputation! Det er derfor uhyre vigtigt at observere pulsforholdene på ankelniveau samt eventuel udvikling af paræstesier de første par døgn efter indlæggelsen. Arterieskaden er oftest en intimalæsion, der efterhånden oprulles og aflukker karret.

 

Behandling

Ved mindste mistanke om arterie skade (det vil sige stort set altid) skal der gøres akut a-grafi. Doppler-undersøgelse er værdiløs. Det er aftalt med Røntgenafdelingen, at vagthavende 1. reservelæge/overlæge på ortopædkirurgisk afsnit bestiller a-grafien (uden først at kontakte Karkirurgisk Afdeling).

Hvis der konstateres karskade, tilkaldes karkirurg. Karrekonstruktion senere end 6 timer efter traumet øger risikoen for senere amputation. Endvidere adviseres overlæge for artroskopiområdet for planlægning af incision og eventuel anlæggelse af ekstern fiksation af knæleddet hvis der efterlades sår der skal skiftes efter karrekonstruktionen.

Hvis der ikke er tale om karskade, er det optimale tidspunkt for evt. operation 7-10 dage efter skaden, idet man så oftest kan nøjes med artroskopisk kirurgi: Reinsertion/rekonstruktion af korsbånd og eventuel åben kirurgi på de laterale og mediale strukturer. Er der læsion af nervus operoneus foretages så vidt muligt frilægning eg evt. suturering i samarbejde med neurokirurg. Der skal ved indlæggelsen bestilles MR-skanning inden for et par dage.