Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut koronart syndrom

Vejledningen følger Dansk Cardiologisk Selskabs retningslinjer, hvortil der henvises:

Dansk Cardiologisk selskab - 1. Akut koronart syndrom (klik på linket)

 

Dog med følgende tilføjelser for Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Alle patienter med NSTEMI + STEMI behandles med Ticagrelor, dog undtaget patienter med diabetes mellitus, som behandles med Prasugrel hvis der ikke er kontraindikation herimod.

STEMI patienter skal kun behandles med bolus Ticagrelor 180 mg i ambulancen efter telefonisk ordination fra kardiologisk bagvagt. Såfremt der er tale om patienter med diabetes mellitus konverteres til Prasugrel efter ankomst til kard. lab. og der gives ny bolus Prasugrel 60 mg, - såfremt der ikke er kontraindikation.

Der henvises i øvrigt til Dansk Cardiologisk Selskabs NBV AKS http://nbv.cardio.dk/aks for doser og kontraindikationer.

 

Patienter med stabil angina pectoris, der får indsat stent behandles med Clopidogrel.

 

Punkt 1.8: Algoritme til håndtering af elektive og subakutte CABG (± ECC) patienter, som indtager acetylsalicylsyre og/eller clopidogrel præoperativt:

Indtagelse af trombocythæmmerne acetylsalicylsyre og clopidogrel hos patienter med arteriosklerose nedsætter risikoen for død, myokardieinfarkt og apoplexiHertil kommer at indtagelse af trombocythæmmere øger graft-patency på både kort og lang sigt efter CABG.

Der er imidlertid blandt hjertekirurger en stigende bekymring for potentielle perioperative blødningskomplikationer hos patienter, som har indtaget trombocythæmmere umiddelbart før et hjertekirurgisk indgreb.

Nedenfor er derfor anført en algoritme til håndtering af elektive og subakutte CABG patienter (± ECC), som har indtaget magnyl og/eller clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel < 7 dage præoperativt.

Patienter, som er i behandling med clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel efter stentanlæggelse vurderes individuelt ved hjertekonference, mhp. om der skal holdes pause med disse.
 

Elektiv CABG, stabil angina, lav-risiko:
Pause med acetylsalicylsyre og clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel i 5 dage før operation.
Postoperativt: + magnyl, +/- clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel.

Elektiv CABG, stabil angina, høj-risiko (fx venstre hovedstamme stenose):
Pause med clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel 5 dage præoperativt, fortsæt med acetylsalicylsyre indtil operationen.
Postoperativt: + acetylsalicylsyre l, +/- clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel.

Subakut CABG
Lav-risiko patient (ikke pågående iskæmi, negativ troponin):
• Om muligt udskydes operationen 3-5 dage, medens der holdes pause med clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel. Patienterne behandles med lavmolekylært heparin til og med aftenen før CABG.

• Postoperativt: + acetylsalicylsyre, + clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel

Høj-risikopatient (pågående iskæmi, positiv troponin):
• Acetylsalicylsyre og clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel fortsættes. Fordelene ved fortsat indtagelse af trombocythæmmerne synes større end risikoen ved postoperativ blødning som kan kræve blodtransfusion og/eller reoperation.

• Tidlig trombocyt transfusion, hvis der opstår tegn på mikrovaskulær blødning postoperativt
• Postoperativt: + acetylsalicylsyre, + clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel

Generelt: Patienter der tåler acetylsalicylsyre fortsætter behandling hermed livslangt. Patienter der postoperativt sættes i behandling med clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel vurderes hos kardiologerne ca 3 mdr. postoperativt mhp varighed af behandlingen med clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel.

 

Udvalgte referencer

Cannon CP, Mehta SR, Aranki SF. Balancing the benefit and risk of oral antiplatelet agents in coronary artery bypass surgery. Ann Thorac Surg 2005; 80: 768-79.

Fox KAA, Mehta SR, Peters R et al. Benefits and risks of the combination of clopidogrel and aspirin in patients undergoing surgical revascularization for non-ST-elevation acute coronary syndrome. The clopidogrel in unstable angina to prevent recurrent ischemic events (CURE) trial. Circulation 2004; 110; 1202-8.

www.cardio.dk/NBV/Akut koronart syndrom