Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring af Coagu Chek Inrange apparat

 

Formål

Beskrive korrekt rengøring af Coagu Chek® Inrange apparat – således at sundhedspersonale, der arbejder med apparaterne er bekendt med dette.

 

Definition af begreber

Coagu Chek® Inrange apparat – lille apparat, der benyttes til at måle patientnære INR målinger. Benyttes fortrinsvis til patienter i selvstyret AK-behandling.

 

Beskrivelse

Rengøring udført af sundhedspersonale

(Følgende tekst er fra brugermanual).

Instrumentet desinficeres med 70 % ethanol eller isopropylalkohol. Vi anbefaler en blanding af 1-profanol, 2-propanol og glutaraldehyd, i visse lande kendt under varemærket ”bacillol plus”.

 

  • • Sørg for at instrumentet er slukket

  • • Aftør forsigtigt instrumentets overflade

  • • Vatpinde og klude, der er let fugtet med desinficerende middel er egnet til rengøring af instrumentet

  • • Lad de aftørrede områder tørre fuldstændigt

  • • Fjern eventuelle fnug eller trævler

  • • Se afsnittet ”Rengøring” (side 71) for at få yderligere information

 

Følg nedenstående forholdsregler for at undgå at beskadige systemet:

  • • Der må ikke komme vand ind i instrumentet

  • • Der må ikke sprøjtes noget på instrumentet, og det må ikke nedsænkes i væske. Dette kan beskadige instrumentets interne dele og medføre funktionsfejl

 

Følg de lokale retningslinjer for desinficering.

Se nedenstående:

http://pri.rn.dk/pri/infek/Sider/e77dccdd-0692-4ca7-adbd-51031e7ccb78.aspx?sf=All

 

 

Referencer

Coagu Chek ® Inrange – Brugermanual. Roche Diagnostics GmbH 68298 Mannheim Germany.