Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rutineblodprøver – gynækologisk/obstetrisk afsnit

 

Formål

Instruks på blodprøver der tages på operationspatienter fra gyn/obs afsnit, samt andre indlagte patienter afsnittet.

Definition af begreber

 

Indgreb

Blodprøver

Andre blodprøver

Abortus Imminens

 

Type

 

 

Ab. prov. kirurgisk

 

Type

 

Clamydiapodning

Ektopisk graviditet

 

Hgb, type, Bactest, Se-HCG

 

Evacuatio

 

Type

 

Medicinsk abort

 

Hgb, type, se-HCG

 

Hysterectomi

Hgb, type, Ka, Na, creatinin,

 

Laparotomi

Hgb, type, Ka, Na, Creatinin,

 

Laparoskopi

 

Hgb, Type

 

Ovariecyste

Hgb, type

 

 

Prolaps

 

Hgb, type, creatinin

 

Sectio

Hgb, type

 

TVT

Hgb, type,

 

Conisatio

Type

 

 

Alle> 65 år

 

 

EKG

Alle I diuretika behandling

Ka, Na, creatinin, albumin

 

 

TCER/TCFR/TCRP

Type

 

Hysteroskopi

Type

 

 

 

Andre indlagte patienter

 

Hyperemesis

Hgb, Ka, Na, creatinin, albumin, urat, thyreoideatal

 

 

UL-scanning, vægt urin-stix

Præeklampsi

Hgb, thrombocytter, urat, ALAT, LDH, creatinin

 

Urin-stix, UL-scanning, CTG, BT

HELLP/Svær præeklampsi

Hgb, thrombocytter, Ka, Na, Creatinin, albumin, APTT, Antithrombin, D-dimer, INR, ALAT, LDH, bilirubin, urat, haptoglobin, Bactest

 

Urin-stix, UL-scanning, CTG, BT x 3, Diurese