Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG knæ efterfølgende kontrol (TKA)

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Standardoptagelser

 

Stående PA- og lat. billede af aktuelle knæ.

OBS. Lat. billede kan tages stående eller liggende.

Tages eventuelt i gennemlysning.

Positionering

 

 

 

 

 

 

PA-stående af aktuelle knæ: Stående med lige meget vægt på begge ben. Fødder placeres, så patella ligger midt i femur.

Lat. liggende: Sideleje med det aktuelle knæs laterale side mod detektorpladen, og flekteret 30 grader. Modsatte ben placeres enten foran/bagved patienten på pude/skumgummipude. Der lægges en sandpose af passende størrelse under hælen, så femurkondylerne ligger lige over hinanden.

Lat. stående: Aktuelle knæs laterale side mod detektorpladen. Knæet flekteres 30 grader (vigtigt) og modsatte ben føres bagud. Femurkondylerne skal være lige overfor hinanden.

Centrering

 

PA-stående af aktuelle knæ: Èn cm under patellas nederste kant.

Lat.: Midt i ledspalten. Røret kippes evt. 5 grader caudocranielt.

Billedkriterier

 

 

PA-stående af aktuelle knæ: Hele protesen skal medfotograferes. Fri ledspalte. Det er vigtigt, at protesen fremstilles lige

Lat.: Hele protesen skal medfotograferes. Fri ledspalte, også i femoropatellarleddet. Femurkondylerne skal ligge lige over hinanden.

 

Husk højre/venstre markering.

 

 

 

Stående PA-billede

Liggende lat.billede

 

Billede 7

 

 

 

 

 

Billede 8

Billede 1

Billede 2

Billede 9

Billede 10