Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Subtrokantær fraktur

 

Formål

At sikre korrekt og ensartet undersøgelse og behandling af subtrokantære frakturer1.

 

Definition af begreber

Højenergifraktur hos yngre patienter, ofte i forbindelse med multitraume og lavenergi osteoporosefraktur hos ældre patienter.

Fagområdet for traumatologi har det overordnede ansvar og behandling heraf, men afhængig af patientens tilstand kan behandlingen foregå i vagttid.

 

Beskrivelse

Generelt

Subtrochantære frakturer udgør kun ca. 6 % af alle hoftenære frakturer1, men er en operativ udfordring, da frakturen på grund af de omgivende musklers træk kan være svært disloceret. Fieldings klassifikation2 af subtrochantære frakturer kan bruges ved den operative planlægning:

  • • Type 1: Frakturer omkring trochanter minor

  • • Type 2: Frakturer 2,5 - 5 cm under trochanter minor

  • • Type 3: Frakturer 5 - 7,5 cm under trochanter minor

 

Forholdsregler

Frakturen kan medføre stort internt blodtab med påvirkning af cirkulationen.

 

Undersøgelse

Grundig anamnese, specielt vedrørende patientens funktionsniveau og komorbiditet forud.

Husk at udfylde klik journal, operatør samtale inden for 3 timer fra ankomst, meld patienten til bagvagt og anæstesi læge mhp. Præoperativ optimering. Der refereres til ”Det gode patientforløb for hoftenære frakturer”Røntgenundersøgelse af proksimale femur i to planer. Se instruks for ”Billeddiagnostisk udredning ved mistanke om hofte brud”.

 

Præoperativ behandling

Benet lejres efter patientens ønske.

Sufficient smertedækning er vigtig. Se instruks for blokadeanlæggelse.

Der skal gives tromboseprofylakse og antibiotika efter afdelingens instruks.

 

Behandling

Patientens almentilstand skal altid medinddrages i timingen af behandlingen.

Subtrokantære frakturer behandles som udgangspunkt med marvsøm, der alt efter frakturtypen kan være proksimale eller lange.

 

  1. 1. Ved Fielding type 1 benyttes kort eller lange femursøm

  2. 2. Ved Fielding type 2 og 3 benyttes lange femursøm

Hvis frakturen ikke kan reponeres lukket anbefales åben reponering før indsættelse af sømmet og ved Fielding type 3, eventuelt suppleret med enkelte cerclage wire.

Den tekniske udførelse af marvsømning skal følge producentens anvisning for det produkt vi aktuelt bruger.

Der tages peroperativ røntgenkontrol i to planer til dokumentation af repositionen og placeringen af osteosyntesematerialet. Der sendes elektronisk henvisning til ophængning på næste dags morgenkonference.

 

Efterbehandling

Belastning tillades umiddelbart indenfor smertegrænsen, medmindre operatøren har noteret andet regime. Kun ved insufficient reposition eller dårlig placering af osteosyntesematerialet kan aflastning komme på tale. Fysioterapi påbegyndes postoperativt, og der henvises til specialiseret eller almen genoptræning forud for udskrivelsen. Ved behov klinisk og røntgenologisk helingskontrol i traumeambulatoriet efter 12 uger.

 

Referencer

1. SST. Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud, 2008. 2008.

2. Fielding JW, Magliato HJ. Subtrochanteric fractures. Surg Gynecol Obstet [Internet] 1966;122(3):555–60.