Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til øreoperationer

Indikation.

 

  • • Kronisk mellemørebetændelse samt følgetilstande

  • • Kolesteatom (benæder-betændelse)

  • • Otosklerose

Operationsteknik

  • • Operationen foregår med mikroskop og enten via øretragt (transkanalt) eller med retroaurikulær adgang.

Operationstyper

 

Resectio processus mastoidei

Simpel opboring af processus mastoideus. Anvendes ved mastoiditis, cholesteatoma og andre betændelsestilstande.

Operatio myringoplastica

Lukning af trommehindeperforation uden indgreb i mellemøret. Ved otitis sequelae.

Tympanoplastica type I

Indgreb i mellemøret og trommehinde. Knoglekæden intakt. Ved otitis sequelae.

Tympanoplastica type II

Indgreb i mellemøret og trommehinde. Knoglekæden er brudt, men stapes er intakt. Lydledningen er forsøgt genoprettet ved interponering af incus eller protese, mellem stapes og malleus/trommehinden. Ved otitis sequelae og cholesteatom.

Tympanoplastica type III

Indgreb i mellemøret og trommehinde. Knoglekæden er brudt og stapes er defekt. Lydledning er forsøgt genoprettet ved interponering af incus eller protese, mellem fodpladen og malleus/trommehinden. Ved otitis sequelae og cholesteatom.

Resectio processus mastoidei et cavi tympani totalis (radikaloperation)

Ved cholesteatom, oftest samtidig øregangsplastik med hudtransplantation.

Tympanotomia

Diagnostisk indgreb i mellemøret uden terapi.

Stapediolysis

Foretages ved betændelsessequelae, når stapes fodpladen har nedsat bevægelighed (f.eks. tympanosclerose).

Stapedotomia

Foretages ved otosclerose. Der laves hul i fodpladen til for eksempel indsættelse af piston.

 

 

Anæstesi fremstilling.

I udgangspunktet TIVA -anæstesi (evt. SEVO til længerevarende operationer).

Lige tube

Se Standardfremstilling til anæstesi på H-anæstesiafsnit til patienter over 30 kg

Peroperativt er det vigtigt, at patienten ligger stille, da der benyttes mikroskop.

Jævnfør ordination gives evt. opioider (opioid til operationer med retroaurikulær adgang og meatoplastik.) og Ondansetron.

Alle patienterne får lokal anæstesi peroperativt ved operatøren.

Specielt

Ved operationerne er der minimal blødningsrisiko, men det postoperative forløb kan være præget af kvalme og svimmelhed. Derfor gives kvalmestillende medicin; Dexamethasom perioperativt ved stapedotomi og større indgreb indgreb.

Lejring og opstilling

Rygleje.

Operatøren lejrer hovedet i stenpude.

Operationsvarighed: stor variation.

Præoperativ forberedelse

Evt. Panodil og Ametop/Emla til børn.

Postoperativt

Opvågningsafsnittet

Iltbrille og let eleveret hovedgærde.

Patienten opfordres til at ligge stille i sengen og undgå hurtige bevægelser, som kan fremprovokere svimmelhed og kvalme pga. påvirkning af ligevægtsorganerne i det indre øre.

Ved operationer, hvor der har været åbnet til det indre øre, har patienterne en vis grad af vestibulær dysfunktion. Dette kan evt. modvirkes af antihistaminer, f. eks. T. Marzine, T. Sepan, T. Godtur eller inj. Tavegyl.

Hvis patienten er meget smertepåvirket, kan det i sjældne tilfælde skyldes, at HT-mecherne trykker for kraftigt. Operatøren kan evt. løsne disse.

Pga. kvalmeproblematikken kan det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at benytte Ketogan i stedet for Morfin.