Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af meget akutte undersøgelser til Radiologisk afdeling

Gælder for alle ansatte på Aalborg Universitetshospital med aktuel funktion på Matrikel SYD og Medicinerhuset.

Formål

At sikre, at man får et hurtigt og effektivt patientforløb ved henvisning af patienter, der klinisk har brug for en meget hurtig udredning i Radiologisk afdeling (indenfor 2 timer), og undgå, at der bliver unødig ventetid på undersøgelsen.

 

Nuværende systemer umuliggør en elektronisk mærkning, derfor må man indføre en manuel proces, så man undgår utilsigtede hændelser.

 

Anvendelse

Ved alle patienter, hvor den kliniske tilstand er så alvorlig, at patienten skal undersøges umiddelbart, eller indenfor 1-2 timer. Der er således ikke tale om, at bruge systemet ved en ikke-dårlig patient, og behov for hurtig udredning af anden årsag. Således alene patienter, der ville score rødt eller orange i FAM.

 

Gælder for både patienter i modtagelse, skadestue, ambulatorier eller indlagte.

 

Erstatter regler for læge-til-læge henvendelser, der tidligere blev gennemført pr. telefon.

Erstatter IKKE de lokale aftaler mellem ambulatorier/afdelinger/klinikker, der har specifikke aftaler med Radiologisk afdeling om at ringe ved nye henvisninger.

 

Må ikke anvendes til andet, end at give besked om at henvisningen på akut syge patienter er sendt.

 

Beskrivelse

Er der i forhold til patientens tilstand behov for en radiologisk ydelse indenfor 1-2 timer (”rød” patient, evt. ”orange”), skal man ved skrivning af henvisningen, i feltet ”ønsket undersøgelse” tilføje ”112”efter den angivne undersøgelse. Der vælges en akut undersøgelse. Dermed kan man i radiologisk afdeling se, at der er tale om en meget hastende undersøgelse.

 

Samtidig skal man ringe på 65 112, som skal modtage en melding om undersøgelsen, og derefter sørge for at henvisningen håndteres i Radiologisk afdeling.

 

Eksempel:

Billede 1

Derved kan man på Radiologisk Afdeling direkte på listerne se, at der ligger en meget akut henvisning, og vi har fået en ”alarm” via telefon 65 112.

 

Samtidig er kravet om, at man ringer til Radiologisk afdeling ved fremsendelse af akutte undersøgelser på store læge-relaterede undersøgelser frafaldet, på alle andre undersøgelser, end de ovennævnte 112 patienter. Lokale aftaler om at ringe består fortsat.