Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodprøvetagning i forbindelse med udvikling af feber under Leponex behandling

 

Formål

Formålet med instruksen er at informere relevant personale om proceduren for blodprøvetagning i forbindelse med feber under Leponex behandling.

 

Definition af begreber

Indeholder ikke begreber, der er nærmere defineret.

 

Beskrivelse

I perioden forår 2020 hvor der er en særlig opmærksomhed på coronavirus smitte
Patienter i behandling med Leponex, som udvikler tegn på infektion især feber, skal akut have taget blodprøve (diff.tælling) indenfor 24 timer.

 

I dagtid:

       Ambulatorium kan bestille subakutte og akutte blodprøver enten på laboratorium eller ved mobillab iht procedurebeskrivelse (gældende frem til 1.juni 2020 som minimum) på hhv Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland. Se bilag ”Mobilprøvetagning i forbindelse med COVID19)”

 

Uden for almindelig arbejdstid:

       Patient meldes til S5 på tlf 97643696  

       Patient møder efter aftale og ringer på døren til S5

       S5 personale går ud til patienten iført værnemidler, foretager blodprøve på HemoCue uden for afd S5 og poder for corona

       Patient spørges samtidig til omfang af yderligere corona symptomer (feber kan give mistanke om corona) – (det gør vi ved alle patienter som kommer til vores skadestue/indlæggelse)

       Når svar på blodprøve foreligger inden for få minutter kontaktes bagvagt.

       Bagvagt beslutter yderligere tiltag iht PRI:

o   https://pri.rn.dk/Sider/21621.aspx Clozapin – behandling og monitorering

       Svar på podning kan gives telefonisk efter aftale, eller kan ses på sundhed.dk


Ved feber og påvirkede granulocytter, vær særligt opmærksom på om patienten skal reduceres i dosis. For høj dosering kan give sløvhed som diffentialdiagnose til sværere coronasymptomer.

 

Vanlig procedure

Patienter i behandling med Leponex, som udvikler tegn på infektion især feber, skal akut have taget blodprøve (diff.tælling). I den normale åbningstid sker dette ved at patienten indenfor 24 timer henvender sig til egen læge eller på sygehusets laboratorium (primærbehandler bestiller blodprøven). I weekender og helligdage skal patienten henvende sig til den psykiatriske skadestue, som bestiller blodprøven fremskyndet. Patienten underrettes, når blodprøvet svaret haves. Såfremt der kan laves aftale om underretning pr. telefon, og den kliniske tilstand tillader det, kan pt. forlade skadestuen.

 

For vurdering af blodprøvesvar og konsekvenser for behandling henvises til actioncard for clozapinmonitorering.

 

Den psykiatriske skadestue sikrer underretning til det pågældende ambulatorium med henblik på opfølgning på prøvesvar.