Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uro - Depot for medicinsk steriliserbart udstyr

 

Beskrivelse

I sterildepot opbevares vores steriliserbart udstyr i de hensigtsmæssige indrettede skabe og hylder. Først foretager man håndhygiejne og dernæst kan det steriliserbart udstyr tages ud af skabene, når det skal anvendes. Det lægges i tilsluttede kasser for at beskytte emballagen, samt på OP- stuerne undgå kontamination. Kasserne stilles på tårnvogne for videre transport til OP- stuerne, hvor det steriliserbart udstyr bliver kontrolleret for udløbsdato og mærkning så udstyret kan identificeres. Efter endt operation stilles kassen tilbage til depotet, hvor den er blevet afsprittet forinden. Det steriliserbart udstyr lægges tilbage i skabene, efter man har kontrolleret emballagen er synlig intakt.

 

Formål

Det er formålet at synliggøre de rutiner vi har i forhold til opbevaring for steriliserbart udstyr på operationsafsnittet og hvordan det udstyret håndteres, transporteres og opbevares for at sikre kvaliteten.

 

Referencer

retningslinje 4