Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

FATE - Focus Assessed Transthoracic Echocardigraphy

Formål

At beskrive procedure for anvendelse af FATE (Focus Assessed Transthoracic Echocardiography) til undersøgelse af kardial funktion og muligt pleuraeksudat

Definition af begreber

FATE er en simpel og målrettet ultralydsundersøgelse af hjerte og pleura med henblik på at vurdere hjertets generelle pumpefunktion samt tilstedeværelse af periekardie- eller pleuraeksudat.

FATE udføres efter en fastlagt protokol (se nedenstående).

Det understreges, at FATE ikke er en kardiologisk ekkokardiografi, og ikke må/kan erstatte en sådan ved indikation for en detaljeret vurdering af hjertets flow forhold, klapmorfologi eller lignende.

Anvendelsesområde

Patienter med akut cirkulatorisk eller respiratorisk svigt.

Med henblik på oplæring/rutine skal alle patienter indlagt på intensiv afdeling have foretaget FATE ved stuegang.

Fremgangsmåde

Patientens data indtastes, således at optagelserne senere kan gemmes på harddisken.

Selve undersøgelsen udføres i nedenstående skanningssnit:

 

fate

 

Dokumentation

Resultatet af undersøgelsen anføres i journalen i patientens journal af personen som har udført FATE.

Ved undersøgelsen beskrives:

  1. 1. Oplagt patologi

  2. 2. Funktion af specielt venstre, men evt. også højre ventrikel

  3. 3. Vægtykkelse og størrelse af hjertekamre

  4. 4. Tilstedeværelse af evt. perikardieexudat

  5. 5. Tilstedeværelse af evt. pleuraexudat på både højre og venstre side.

En FATE-undersøgelse bør ikke beskrives som normal pga. det begrænsede antal fremstillede scanningsplaner. I stedet beskrives den med positive og negative fund, eller den betragtes som inkonklusiv. Ved positive fund eller ved målinger, nævn den anvendte scanningsplan.

Som dokumentation gemmes undersøgelsen efterfølgende på harddisken. Man bliver automatisk forespurgt om dette, når apparatet lukkes ned.

Ved tolkning af undersøgelsesresultatet er det væsentligt, at fundet sammenholdes med andre parametre for patientens cirkulatoriske og respiratoriske status (BT, diureser, saturation mv.). FATE undersøgelsen kan ikke stå alene, men er et supplement til den samlede kliniske vurdering af patienten.

Certificering

Resultatet af en FATE-undersøgelse er særdeles observatør-afhængig og oparbejdelse af en vis rutine er nødvendig.

For at kunne blive certificeret til udførelse af FATE i afdelingen forventes:

  1. 1. Deltagelse i FATE-kursus

  2. 2. Gennemgang af apparatur og billeddannelse ved certificeret FATE bruger

  3. 3. Gennemførelse af 10 FATE undersøgelser superviseret af certificeret FATE bruger

Referencer og litteratur

Jensen M, Sloth E. Transtorakal ultralyd: en nødvendig standard inden for intensiv, akut og præhospital medicin.. Ugeskrift for Læger 2006: 4393-4396

Jensen M, Sloth E, Larsen K, Schmidt B. Transthoracic echocardiography for cardiopulmonary monitoring in intensive care. European Journal of Anaestesiology 2004. 21: 700-707

Link til NordSim lommekort lommekort_08_07_11.indd (rn.dk)

www.ekkokardiografi.dk har mange gode videoklip.

Applikation til iPhone kan downloades gratis fra Apple App Store (FATE Card).