Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nedbrud af diagnostisk udstyr på billeddiagnostisk afdeling

 

Beskrivelse

Opstår der tekniske problemer med udstyret i almindelig dagtid kontaktes superbrugeren af udstyret i afdelingen hvis denne er på arbejde. Ellers kontaktes afsnitsleder.

Superbruger/ afsnitsleder beslutter om nedbrud giver anledning til.

 

1.

Kontakt til teknisk afdeling:

 

Teknisk afdeling kontaktes på tlf. 50270 og i akutte tilfælde på 50992

Træffetid: Mandag til fredag kl. 07.30 til 15.30

Weekend/helligdage tidsrum kl. 15.30 til 7.30 kan der rekvireres akut teknisk hjælp via portørcentralen på 50280, vagthavende reparatør er på tilkald fra hjemmet uden for normal arbejdstid. Vagthavende plejepersonale vurderer om der er behov for akut tilsyn eller om det kan vente til det bliver hverdag.

 

2.

Kontakt om reparation/service fra leverandøren:

 

Superbrugeren eller afsnitsleder kontakter leverandøren førstkommende hverdag.

 

Afsnitsleder orienteres enten mundtligt eller pr. mail, hvis der er nedbrud af apparatur også i weekender/helligdage og aften nat.

Nedbrud som opstår uden for almindelig daglig arbejdstid og som ikke er løst videregives til ansvarshavende plejeperson som herefter sørger for det videre forløb.

Ved strømsvigt uden for normal arbejdstid kontakter teknisk afd. vagthavende plejepersonale, som så følger instruksen. Genopstart af apparatur efter strømsvigt

Fejl og fejlkoder nedskrives i udstyrets logbog så teknikeren kan komme hurtigt i gang, det er en stor hjælp for ham.
Sæt en seddel på betjeningspulten hvis udstyret ikke kan/må benyttes.

DER LAVES KONSTANSKONTROL INDEN UDSTYRET IGEN TAGES I BRUG, resultatet noteres i QA-databasen.