Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dødsattester

 

Formål

At sikre rettidig og korrekt udfyldelse af dødsattest samt synliggøre hvem der har ansvaret for udfyldelsen.

 

Definition af begreber

SEI – Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem

 

Beskrivelse

Dødsattester skal udfyldes via Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI). Det kræver autorisation som læge og at man har en digital medarbejdersignatur.

Det er den enkelte medarbejders pligt at sørge for at man har en gyldig digital signatur.

 

Vedrørende dødsattesten er der aftalt følgende praksis med Patologisk Institut og kapelassistenten:
 

 1. 1. Når ligsyn har fundet sted, skal dødsattestens side 1 og side 2 (hvis obduktion ikke foretages) udfyldes af den læge, der har foretaget ligsynet. Alle relevante rubrikker skal udfyldes. Ønskes der ikke obduktion afkrydses i rubrikken “ingen”. Er der nedlagt forbud afkrydses desuden i rubrikken “forbud”.
   

 2. 2. Dødsattesten, evt. sektionsrekvisition, og journal afhentes på afdelingen af kapelassistenten. Side 1 skal printes fra SEI og underskrives i hånden. Kopi lægges i journalen.
   

 3. 3. Dødsattestens side 1 udleveres af kapelassistenten til bedemand/pårørende og overdrages derefter til begravelsesmyndighederne.
   

 4. 4. Dødsattestens side 2 skal printes og arkiveres i journalen. Herefter returneres journalen til stamafdelingen/sekretariatet snarest muligt efter at en evt. obduktion har fundet sted og resultaterne af denne er blevet påført. Side 2 kan således udfyldes af en anden læge end den, som har udfyldt side 1 i tilfælde af, at obduktion har fundet sted.
   

 5. 5. Dødsattestens side 2 udfyldes i SEI og indsendes af den attestudstedende læge til Sundhedsstyrelsen senest 14 dage efter dødsfaldet.

 

 1. 6. Såfremt dødsattesten er udfyldt af en anden læge/afdeling (eksempelvis embedslæge ved medikolegalt ligsyn) end den som rekvirerer hospitalsobduktion, vil dødsattestens side 2 blive returneret til førstnævnte.
   

 2. 7. Attestudstedende læge/afdeling er ansvarlig for, at de lægefaglige oplysninger vedrørende dødsfaldet er anført i afdødes journal i form af en kopi af dødsattestens side 1 og 2. Sekretæren sikrer at kopi(erne) af dødsattesten er arkiveret i journalen.
   

Referencer

Sundhedsstyrelsen, Vejledning om dødsattest

PRI, Omsorg for afdøde patient

PRI, Udfyldelse af dødsattest i SEI

Personalenet, Aktivering af brugerprofil i SEI