Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR – Forberedelse af patienter til skanning.

 

Patienten identificeres ved oplysning om fulde navn og CPR-nummer (følg MR-STOP OP https://pri.rn.dk/Sider/30837.aspx og Closed loop: .https://pri.rn.dk/Sider/10373.aspx .

 

Metalskema skal gennemgås med patienten. Kvinder mellem alderen 15 – 55, spørges om graviditet. Hvis kvinden forsøger at blive gravid, bør scanningen foretages mellem 1 menstruationsdag og 10 dage frem. Ved graviditet kontakt radiolog. Læs afdelingens instruks for MR scanning af gravide ( https://pri.rn.dk/Sider/5832.aspx )

 

Patienten afklædes til undertøj og strømper og iføres patientskjorte.

 

Smykker der ikke kan tages af forsøges fjernet med tang, hvis smykkerne sidder nær den anatomi der skal scannes (foregår naturligvis udenfor skannerrummet). I særlige problemtiske tilfælde, må radiografen ud fra egen faglig vurdering, finde frem til bedst mulige løsning. Evt kontaktes ansvarlig fysiker.

 

Patienter med tatoveringer gøres opmærksom på mulighed for opvarmning. Særligt når tatoveringen sidder på den anatomi, der skal skannes. Man kan evt holde huden afkølet, ved at lægge en våd klud over tatoveringen under skanningen.

 

Hvis patienten har løs tand- bøjle, protese, bro el fjernes disse ved de undersøgelser, hvor radiografen mener det kan få betydning for billedkvaliteten.

 

Spørg patienten om evt. risiko for, at han/hun har hagl, kugler, granatsplinter eller splinter fra svejsning i kroppen. Disse kan være ferromagnetiske. Hvis patienten er i risikogruppen, eller ved positiv fund, konfereres dette med en radiolog. Patienter med mulige splinter i øjnene må IKKE scannes, før det er nærmere undersøgt af læge, og eventuelle splinter er fjernet!

 

Principielt kommer kun patienten ind i skannerrummet. Der kan gøres undtagelser ved patienter med særlige behov f.eks.: klaustrofobi, psykiatriske patienter, børn eller lignende.

 

Ledsagere der skal opholde sig i scannerrummet skal på lige fod med patienterne udspørges ifht metalskema, have tømt lommerne for løse metalgenstande, mobiltlf., tegnebog m.v. Løse metalgenstande og elektronisk udstyr (armbåndsur, hårnåle o.lign) må ikke komme med i skannerrummet.

 

Radiografen bør altid vurdere patientens tilstand før scanningen påbegyndes:

Forkvalmede patienter: Vi skal undgå at patienten kaster op i scanneren.

(drøft evt. muligheden for kvalmestillende medicin med henvisende afdeling).

Febrile patienter: Vær opmærksom på varmepåvirkning, og hav grundig kontakt med patienten. Undersøgelser, hvor der er høj risiko for opvarmning, fx scanning af col.totalis, kan man vælge ”NORMAL MODE” ved undersøgelsens start.

 

Patienter i anæstesi: Vær opmærksom på risiko for opvarmning, særligt hvis patienten er febril. Kontakt da altid radiolog mhp. undersøgelseslængde, sekvensantal mm, for at minimere risiko for opvarmning af den febrile patient.

Da vi ikke kan have kontakt med disse patienter, skal vi sikre, at patienten ikke er ”pakket for meget ind” i linned og tæpper. Ved undersøgelser med høj risiko for opvarmning kan man vælge ”NORMAL MODE”.

Ved patienter i anæstesi, skal vi være særligt opmærksom på at få placeret puder ved patientens arme, eller anden anatomi der kan være klemt mod scanneren.

Ukontaktbar/ ikke-relevant patient: Pårørende eller personale fra henvisende instans, skal deltage ved undersøgelsen og godkende metalskema.

 

Patienten informeres om undersøgelsens forløb, herunder varighed, støj, alarmbold, evt. kontrastindgift eller Buscopan injektion.

 

Ved kontrastindgift skal radiografen spørge om patienten lider af diabetes, nyresygdom eller allergi. Læs i øvrigt afdelingens personalevejledning. ( https://pri.rn.dk/Sider/12034.aspx )

 

Ved buscopan im-injektion skal radiografen spørge om patienten lider af glaucom (grøn stær) og prostatahyperplasi. Læs desuden afdelingens personalevejledning. ( https://pri.rn.dk/Sider/17390.aspx )

 

Patienten lejres således at evt. ubehag minimeres så vidt muligt. God lejring er afgørende for, at patienten kan ligge stille. Forklar patienten at bevægelse under scanningen skal undgås.

 

Placer stof / puder mellem patienten og coils / scanneren. Dette er særligt vigtigt ved store patienter. Har patient bare ben, skal der ligeledes stof/puder imellem benene, så der ikke forekommer hud mod hud. Ved hud mod hud - kontakt, er der risiko for forbrænding.

 

Forsyn patienten med ørepropper / høreværn. (Husk ørepropper / høreværn til evt. ledsager)

 

Hold kontakt til patienten under skanningen.

Kontrastindgift skal dokumenteres i RIS. Angiv præparat, mængde og koncentration af kontrasten, samt 4 cifrede id-nummer på radiografen der giver injektionen.

 

Ved afslutning af undersøgelsen hjælpes patienten af lejet. Patientens behov for hjælp / pleje / omsorg afhjælpes. Informér patienten om svartid / sted på undersøgelsen.

Efter endt undersøgelse rengøres coils, høreværn, og alarmbold med hospitalssprit