Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gruppe B streptokokker og graviditet


Baggrund
10-30 % af alle gravide kvinder er koloniseret med gruppe-B streptokokker (GBS) anogenitalt. Hos nogle af disse giver GBS anledning til alvorlige neonatale infektioner såsom pneumoni, sepsis eller meningitis. Mere end 90 % af ”early onset sygdom” hos børnene, og næsten 100% af de fatale tilfælde, optræder mindre end 24 timer efter fødsel (median 1 time).

Det er vist, at antibiotisk behandling af gravide GBS-bærer (anogenitalt) afsluttet før fødslens start ikke kan reducere den gravides kolonisation med GBS på fødelstidspunktet eller reducere antallet af neonatale infektioner. Derfor anbefales ikke at udføre rutine vaginalpodning for GBS.

Der er en tæt sammenhæng mellem præterm fødsel og GBS-infektion, og således har børn født <35 + 0 ca. 10 -15 gange øget risiko for GBS-sepsis i forhold til mature børn. Tilsvarende risiko ses ved børn født efter langvarig vandafgang. Ved påvist GBS i urinen i aktuelle graviditet er risikoen for GBS-sepsis øget 25 gange.

Med baggrund i denne viden har man udvalgt særlige risikogrupper, som bør tilbydes profylaktisk antibiotika i fødslen for at reducere risikoen for neonatal GBS-infektion.

Hyppigheden af neonatal GBS-infektion i Danmark var tidligere (1995) 0,6/1000 levendefødte, men efter indførelsen af GBS-profylakse til risikogrupperer, er hyppigheden faldet til 0,1–0,3/1000 levendefødte.Gravide i højrisikogrupper for neonatal GBS-infektion

Følgende gravide bør tilbydes GBS-profylaktisk i fødslen:

 

1. Tidligere graviditet

 • • Barn med alvorlig klinisk infektion (sepsis/meningitis/pneumoni og andet) - også hvor GBS ikke er isoleret.

 • • Abort i 2. trimester eller foetus mortuus, hvor GBS mistænkes som ætiologisk agens.

 • • Præterm fødsel med mulig GBS-ætiologi (f.eks. GBS i vaginalpodning).

 

2. Aktuelle graviditet

 • • GBS-urin på hvilket som helst tidspunkt i denne graviditet.

 • • Tilfældigt fund af GBS i vaginal podning fører normalt ikke til antibiotiske behandling.

 

3. Igangværende fødsel

 

GBS-profylakse

Skal gives til alle højrisiko gravide.

 

Ved vaginal fødsel

 • • Benzylpenicillin 5 mill IE i.v. Herefter 2 mill IE hver 4. time indtil barnets fødsel.

 • • Ved penicillinallergi gives Cefuroxim 1,5 g i.v. hver 8. time (evt. 3 g ved BMI >30).

 • • Ved type 1 penicillinallergi gives: Clindamycin 900 mg i.v. hver 8. time.

 

Ved sectio

 • • Akut sectio: GBS-profylakse som ved vaginal fødsel.

 • • Elektivt sectio (stående vand): Der gives som udgangspunkt ingen GBS-profylakse (men vanlig per-operativ antibiotika).

Postnatal observation af barnet

Alle børn født af mødre i højrisiko for GBS skal indlægges til observation i 48 timer efter fødslen uanset, om der er givet sufficient antibiotika (dvs. 1. dosis antibiotika givet mindst 4 timer før fødslen).

Valg af indlæggelsessted (barselsafdeling B11 eller barselshotellet) afhænger af hvilken risikogruppe den gravide tilhører, samt om der er givet sufficient antibiotika.

Ved GA <35 + 0 og/eller kliniske tegn til neonatal infektion indlægges barnet altid på Neonatal Afsnittet.

Ved GA <37 + 0 indlæggelse altid på B11.

Pædiatrisk tilsyn: Ved CPR >35.

 

Nedenstående beskriver den postnatale håndtering ved GA ≥37 + 0 for forskellige risikogrupper:

 

 1. 1. GBS-infektion i tidligere graviditet

 • • Sufficient antibiotika

  • Observation B11 i 48 timer.

 • • Insufficient antibiotika

  • Observation B11 i 48 timer + CRP på barnet.

 

 1. 2. GBS i urinen i aktuelle graviditet

 • • Sufficient antibiotika

  • Observation B11 evt. hotellet* i 48 timer.

 • • Insufficient antibiotika

  • Observation på B11 i 48 timer.

*(Såfremt der samtidig er andre risikofaktorer, skal indlæggelse være på B11, og CRP på barnet tages ved insufficient antibiotika).

 

 1. 3. Igangværende fødsel

A: Præterm fødsel.

B: Langvarig vandafgang >18 time.

C: Temperaturforhøjelse i fødslen.

 

 

GBS i urinen. Se instruks Graviditet og urinvejslidelser

Der behandles ved påvist vækst ≥103/ml.

 

Antibiotika

Tablet Benzyl penicillin 1 mio. IE x 3 i 7 dage (tablet Vepicombin).

Ved penicillinallergi: Tablet Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dage.


Kontroldyrkning af urinen 1 uge efter endt behandling hos egen læge.


 

 

Referencer

DSOG guideline 2019: GBS – early onset disease: Profylakse inklusiv intrapartum screening