Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gruppe B streptokokker og graviditet

 

Baggrund
10-30 % af alle gravide kvinder er koloniseret med gruppe-B streptokokker (GBS) anogenitalt. Hos nogle af disse giver GBS anledning til alvorlige neonatale infektioner såsom pneumoni, sepsis eller meningitis. Mere end 90 % af ”early onset sygdom” hos børnene, og næsten 100% af de fatale tilfælde, optræder mindre end 24 timer efter fødsel (median 1 time).

Det er vist, at antibiotisk behandling af gravide GBS-bærer (anogenitalt) afsluttet før fødslens start ikke kan reducere den gravides kolonisation med GBS på fødselstidspunktet eller reducere antallet af neonatale infektioner. Derfor anbefales ikke at udføre rutine vaginalpodning for GBS.

Der er en tæt sammenhæng mellem præterm fødsel og GBS-infektion, og således har børn født <35 + 0 ca. 10-15 gange øget risiko for GBS-sepsis i forhold til mature børn. Tilsvarende risiko ses ved børn født efter langvarig vandafgang. Ved påvist GBS i urinen i aktuelle graviditet er risikoen for GBS-sepsis øget 25 gange.

Med baggrund i denne viden har man udvalgt særlige risikogrupper, som bør tilbydes profylaktisk antibiotika i fødslen for at reducere risikoen for neonatal GBS-infektion.

Hyppigheden af neonatal GBS-infektion i Danmark var tidligere (1995) 0,6/1000 levendefødte, men efter indførelsen af GBS-profylakse til risikogrupperer, er hyppigheden faldet til 0,1–0,3/1000 levendefødte.

Med baggrund i denne viden kan man identificere særlige risikogrupper, som bør tilbydes profylaktisk antibiotika i fødslen for at reducere risikoen for neonatal GBS-infektion, eventuelt forudgået af GBS-test.Gravide i øget risiko for neonatal GBS-infektion
 

1. Tidligere graviditet

 • • Barn med alvorlig klinisk infektion (sepsis/meningitis/pneumoni og andet) - også hvor GBS ikke er isoleret.

 • • Abort i 2. trimester eller foetus mortuus, hvor GBS mistænkes som ætiologisk agens.

 • • Præterm fødsel med mulig GBS-ætiologi (f.eks. GBS i vaginalpodning).

 

2. Aktuelle graviditet

 • • GBS-urin på hvilket som helst tidspunkt i denne graviditet.

 • • Tilfældigt fund af GBS i vaginal podning fører normalt ikke til antibiotiske behandling.

 

3. Igangværende fødsel

 

Gravide som kan tilbydes GBS-test

 • • Præterm fødsel mellem GA 35 + 0 og 36 + 6 (test tages ved aktiv fødsel/vandafgang).

 • • Tidligere GBS i urinen i aktuelle graviditet (test tages ved aktiv fødsel/vandafgang).

 • • Vandafgang til terminen (GA ≥ 37 + 0) i mere end 18 timer (test tages ved 14 timers vandafgang).

 

Praktisk omkring GBS-testen

Jordemoder poder fra både vagina og rektum efter nedenstående procedure. Der anvendes en dobbelt podepind Bemærk, eksplorationscreme må ikke anvendes før prøvetagning.

 • • Større mængder af sekret fjernes.

 • • Begge podepinde indsættes i distale 1/3-del af vagina og roteres 3 gange.

 • • Samme podepinde indføres herefter i den distale 1/3-del af rektum og roteres 3 gange.

 • • Afsluttende anbringes podepindene i transport beholder, og låget skrues fast. Prøven afleveres i køleskabet på 2. sal. Prøven kan dog opbevares ved stuetemperatur i indtil 24 timer.

 • • Prøven transporteres til Mikrobiologisk Afdeling på sygehus syd med den faste transport, hvor der foretages analyse af GBS-testen på hverdage kl. 8-19 og i weekenden kl. 8-17. I intervallet mellem sidste faste transport og sidste test dvs. kl. 16–19 på hverdage og kl. 15-17 i weekenden kan vi sende testen med en taxa. Hvis prøven skal sendes med taxa, skal den pakkes i plasticpose og herefter i kuvert.

 • • Analysetid 3 timer.

 • • Ved hjemmefødsel tages GBS-test efter samme principper. Testen skal bringes ind til hospitalet i ovennævnte tidsrum. Der kan evt. anvendes taxa til transporten.

 

 

Håndtering af testsvar

Mens vi afventer testsvar, håndteres den gravide som GBS-positiv både under fødslen og post partum (se

nedenfor). Patienten informeres om, at såfremt der kommer negativt testsvar, kan antibiotikaprofylakse ophøre, og

den gravide kan have ambulant forløb, hvis der ikke er anden anledning til indlæggelse post partum.

 

 

Billede 1

 

 

GBS-profylakse skal gives til følgende

 • • Alle gravide som tidligere har haft neonatal GBS-infektion.

 • • Gravide med præterm fødsel GA <35 + 0.

 • • Gravide med feber under fødslen (uanset evt. GBS-test).

 • • Gravide med positiv GBS-test.

 • • Gravide i risikogruppe for GBS-infektion som afventer GBS-test, eller hvor GBS-testen er invalid.

 

 

GBS-profylakse

Ved vaginal fødsel

 • • Benzylpenicillin 5 mill IE i.v. Herefter 2 mill IE hver 4. time indtil barnets fødsel.

 • • Ved penicillinallergi gives Cefuroxim 1,5 g i.v. hver 8. time (evt. 3 g ved BMI >30).

 • • Ved type 1 penicillinallergi gives: Clindamycin 900 mg i.v. hver 8. time.

 

Ved sectio

 • • Akut sectio: GBS-profylakse som ved vaginal fødsel.

 • • Elektivt sectio (stående vand): Der gives som udgangspunkt ingen GBS-profylakse (men vanlig per-operativ antibiotika).

 

 

Postnatal observation af barnet

Ved positiv GBS-test, tidligere neonatal GBS-infektion, feber under fødslen eller præterm fødsel <GA 35 + 0 skal barnet altid indlægges til observation i 48 timer efter fødslen uanset, om der er givet sufficient antibiotika (dvs. 1. dosis antibiotika givet mindst 4 timer før fødslen) og uanset evt. svar på GBS-test.

Ved CPR >35 og/eller klinisk påvirket barn bestilles pædiatrisk tilsyn.

 

 1. 1. GBS-infektion i tidligere graviditet

 • • Sufficient antibiotika

  • Observation B11 i 48 timer.

 • • Insufficient antibiotika

  • Observation B11 i 48 timer + CRP på barnet.

 

 1. 2. Positiv GBS-test (eller inkonklusiv/manglende GBS-test)

 • • Sufficient antibiotika

  • Observation B11 i 48 timer.

 • • Insufficient antibiotika

  • Observation på B11 i 48 timer + CRP på barnet.

 

 1. 3. Præterm fødsel

 • • GA <35 + 0 og/eller kliniske tegn til neonatal infektion indlæggelse altid på Neonatalafsnittet.

 • • GA 35 + 0 – 36+6 og upåvirket mor og barn. Håndtering afhænger af GBS-testen.

 

 1. 4. Feber under fødslen

 

 

GBS i urinen. Se instruks Graviditet og urinvejslidelser

Der behandles ved påvist vækst ≥103/ml.

 

Antibiotika

Tablet Benzylpenicillin 1 mio. IE x 3 i 7 dage (tablet Vepicombin).

Ved penicillinallergi: Tablet Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dage.


Kontroldyrkning efter endt behandling anbefales ikke. Der skal udelukkende foretages urindyrkning, hvis patienten tien får symptomer på cystitis.
Referencer

DSOG guideline 2019: GBS – early onset disease: Profylakse inklusiv intrapartum screening