Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cancer vulvae – pakkeforløb
Introduktion til pakkeforløb for kræft I de ydre kvindelige kønsorganer
Beskrivelsen af de sundhedsfaglige elementer i et pakkeforløb for patienter med mistanke om kræft i de ydre kvindelige kønsorganer afgrænser sig til at omfatte patienter, hvor mistanken er baseret på kliniske fund og/eller histologi fra læsion svarende til de ydre kvindelige kønsorganer.

Der diagnosticeres 80-100 nye tilfælde af kræft i de ydre kvindelige kønsorganer om året i Danmark. Medianalder ved diagnose angives til omkring 65 år. Internationale opgørelser viser, at antallet af nye tilfælde af kræft i de ydre kvindelige kønsorganer er let stigende og udgør 3-5 % af de gynækologiske kræftsygdomme.

Den væsentligste prognostiske faktor er spredning til inguinale lymfeknuder. Således angives 5 års overlevelsen for lymfeknudenegative patienter at være omkring 90%, mens den for patienter med lymfeknudemetastaser falder til 50%. Omkring 25% af patienterne har lymfeknudemetastaser på diagnosetidspunktet.

Sygdommen menses forårsaget af HPV infektion i omkring 40% af tilfældene, specielt hos yngre kvinder. Incidensen af sygdommen forventes at falde, når effekten af HPV vaccinationen er fuldt indtrådt.


Landsdækkende kliniske retningslinjer
Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) er en multidisciplinær gruppe med repræsentanter for gynækologi, onkologi, patologi og billeddiagnostik. En arbejdsgruppe under DGCG har på baggrund af den eksisterende evidens udarbejdet kliniske retningslinjer for udredning, behandling og kontrol af patienter med kræft i de ydre kvindelige kønsorganer (www.dgc.eu.com). Disse evidensbaserede retningslinjer bliver løbende opdateret. Nedenstående anbefalinger er baseret på gruppens arbejde. For yderligere detaljer henvises til selve retningslinjerne.


Forløbskoordination
Behandlingen foregår på afdelinger med højtspecialiseret gynækologisk/onkologisk funktion. Forløbskoordinationen foretages af disse afdelinger. Der udpeges en forløbsansvarlig/sundhedsfaglig kontakt person for hver patient. Beslutningen om behandling foretages på MDT-konference. Såfremt patienten er kandidat til stråleterapi og kemoterapi overdrages forløbskoordinationen til onkologisk afdeling umiddelbart efter MDT-konferencen.


Det multidisciplinære team
Udredning og behandling af kræft i de ydre kvindelige kønsorganer er en høj specialiseret opgave for et multidisciplinært team bestående af gynækologer, patologer, onkologer, billeddiagnostikere, plastikkirurger og sygeplejersker med specialviden indenfor gynækologisk onkologi.

Billede 3


Guidelines fra Sundhedsstyrelsen