Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Adenosin-behandling ved anfald af takykardi,
Hjertemedicinsk Afdeling, RHN

 

Indikationer

Terminering af paroxysmatisk supraventrikulær takykardi (SVT) som er AV-knude afhængige (AVNRT, AVRT).

Diagnostisk afklaring af SVT ved induktion af kort AV-blok mhp:

 • ➢ Differentialdiagnostik; atrieflagren vs. Anden SVT(AVNRT) (flagrelinie vs. terminering).

 • ➢ Differentialdiagnostisk; VT vs. SVT med grenblok (ikke hos hæmodynamisk påvirkede patienter)

 • ➢ Induktion af kortvarigt AV-blok til påvisning og lokalisering af accessorisk ledningsbundt med præexcitation

Virkningsmåde

Adenosin er et endogent nukleosid som specifikt rammer AV-knuden og ikke eventuelle accesoriske ledningsbundter. Adenosin medfører total og meget kortvarig blokering af impulsoverledningen i AV-knuden.

Effekten er ganske kortvarig (< 30 sekunder) og halveringstiden for adenosin i plasma er mindre end 10 sekunder.

 

Bivirkninger

Disse er generelt milde og forsvinder hurtigt (< 1 minut):
Dyspnø, ubehag i bryst(hyppigst), ansigtsrødme kvalme, hovedpine, ventrikulær ekstrasystoler og ventrikulær takykardi.


Sjældne bivirkninger (< 1/1000):
Bronkospasme, atrieflimren, ventrikelflimmer, hypotension, apnø og respirationsstop.

 

Kontraindikationer

 • • AV-blok af 2. eller 3. grad

 • • Svær hypotension

 • • Langt QT-syndrom

 • • Ustabil angina pectoris

 • • Ukompenseret hjerteinsufficiens

 • • Sinusknudedysfunktion med længere sinuspauser medmindre mulighed for pacing er etableret.

Ved infusion desuden hypovolæmi og samtidig behandling med dipyridamol.

 

Forsigtighedsregler

Adenosin kan udløse eller forværre bronkospasme hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. 

Pga. risiko for blodtryksfald forsigtighed ved: 

 • • Ukorrigeret hypovolæmi

 • • Proksimal stenose i koronarkar

 • • Venstre/-højre shunt

 • • Pericarditis

 • • Perikardialt ekssudat

 • • Lidelser i det autonome nervesystem

 • • Carotisstenose med cerebral vaskulær insufficiens

 • • Nyligt myokardieinfarkt

 • • Nylig hjertetransplantation

 • • AV-blok af 1. grad og grenblok

 • • Epilepsi

 • • Atrieflimren/-flagren.

 

Bemærk: Atropin hæmmer ikke virkningen af adenosin

 

Interaktioner/forberedelse

Kun relevant i diagnostisk øjemed. Methylxantiner skal pauseres 24 timer før behandling, dipyridamol skal pauseres 12 timer før. Koffein/teobrominholdige fødemidler (chokolade, kaffe, te og cola) må ikke indtages 12 timer før undersøgelse.

 

Udførelse

Udstyr til avanceret genoplivning skal være let tilgængeligt. 

Der anlægges venflon i god (stor) vene på armen, så centralt som muligt, gerne cubital vene.

Patienten skal være liggende.

Kontinuerligt EKG-monitorering før, under og 3-5 min efter indgift.

Adenosin gives som bolus og efterfølgende skylles med 20 ml saltvand.

Initial dosis på 6-9 mg stigende til 18-20 mg intravenøst.

Effekten indtræder efter få minutter (maks 2 min) og bør kunnes ses på EKG´et og mærkes af patienten.

Ved manglende effekt øges dosis gradvis.

EKG-dokumentation af effektiv adenosin skal gemmes i EPJ uder arkiv.

 

Udskrivelse

Patienten kan normalt udskrives efter en ½ time, såfremt der ikke har været udtalt bradykardi/ intermitterende blok i efterforløbet (minutter efter undersøgelsen).

 

Kilder:

www.pro.medicin.dk

Behandlingsvejledning | Supraventrikulær takykardi (cardio.dk)