Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Adenosin-behandling ved anfald af takykardi

 

Indikationer

Terminering af paroxysmatisk supraventrikulær takykardi medinvolverende AV-knuden.
 

Induktion af et kort AV-blok mhp:

  1. 1. differentialdiagnostik atrieflagren vs. Anden SVT (flagrelinie vs. Terminering)

  2. 2. differentialdiagnostisk VT vs. SVT med grenblok sammen med esofagus EKG (påvisning af VA el AV disscociation, oftest i kombination med esofagus EKG) (ikke hos hæmodynamisk påvirkede patienter)

  3. 3. detektion og lokalisering af accessorisk ledningsbundt ved præeksitation hos voksne.

 

Virkningsmåde

Adenosin indgift medfører inhibering af den kardiale konduktionstid i såvel AV-knuden som i den sinoatriale knude. Desuden har adenosin en afslappende effekt på vaskulære muskelceller især på arterioleniveau.

Ved at forlænge overledningstiden i AV-knuden brydes re-entry takykardier, der involverer AV-knuden. Adenosin har ingen effekt på overledningstiden i det accessoriske ledningsbundt. Effekten på AV-knudens konduktion er ganske kort (< 30 sekunder). Halveringstiden for adenosin i plasma er mindre end 10 sekunder primært ved cellulær optagelse, men også ved metabolisme.

 

Bivirkninger

Disse er generelt milde og forsvinder hurtigt:
Dyspnø, rødme, ubehag i bryst, kvalme, hovedpine og refleks takykardi.


Sjældne bivirkninger (< 1/1000):
Bronkial astma, udtalt hypotension, provokation af atrieflimmer, evt. ventrikel flimmer.


Der rapporteres hjertestop i 8 ud af 10.000 undersøgelser. Ingen rapporterede dødsfald.

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed for adenosin og mannitol.

2o eller 3o AV-blok.

Syg sinusknudesyndrom.

Patienter med lang QT-syndrom.

Atrieflagren og flimmer ved kendt accessorisk ledningsbundt pga. risikoen for (1:1 overledning).

Svær astma.

Forhøjet intrakranialt tryk.

Hypovolæmi.

Udtalt hypotension eller svær hjertesvigt.

Ustabil angina pectoris.

Svær aortastenose.
 

Forsigtighed ved venstre/højre shunts, perikardieekssudat, svær carotisstenose med tegn på vaskulær insufficiens.
Opmærksomhed skal haves ved 1
o AV-blok eller grenblok især ved infusion.VT er en relativ kontraindikation og adenosin indgift må ikke foretages hos hæmodynamisk påvirkede patienter.

 

Interaktioner/forberedelse

Methylxantiner skal pauseres 24 timer før behandling, dipyridamol skal pauseres 12 timer før. Koffein/teobrominholdige fødemidler (chokolade, kaffe, te og cola) må ikke indtages 12 timer før undersøgelse. Dette er kun relevant i diagnostisk øjemed.

 

Udførelse

Udstyr til avanceret genoplivning skal være let tilgængeligt. 

Patienten skal være liggende og kontinuerligt EKG-monitoreret i op til 15 min efter behandlingen.

Der anlægges venflon i god (stor) vene på armen, evt. cubital vene.

Under indgift af adenosin skal, der køres langt EKG mhp dokumentation og diagnostisk.

For terapeutisk og diagnostisk brug af adenosin gives først 3 mg i.v. ved hurtig bolus efterfulgt af 5-10 ml isotonisk NaCl i alt over 1-2 sekunder.

Der afventes effekt i 2 min.

Ved manglende effekt øges til 6 og evt. 12 mg adenosin i.v.

 

Udskrivelse

Patienten kan normalt udskrives efter en ½ time, såfremt der ikke har været udtalt bradykardi/ intermitterende blok i efterforløbet (minutter efter undersøgelsen).