Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ascitesvæske - diagnostisk undersøgelse

 

Formål

Vejledning i rekvirering og håndtering af prøvemateriale.

Definition af begreber

KBA: Klinisk Biokemisk Afdeling

Anvendelsesområde

Kliniske afdelinger der udtager prøvemateriale.

Rekvirering

Undersøgelsen bestilles i LABKA (se eksempel).

 

 

F4AA4660

 

 

 

Udfør patientidentifikation og mærk prøver med nummer fra den udskrevne PTB-blanket inden den sendes til KBA.

 

Ascitesvæske undersøges for

  • • Leukocytter; park. - bestilles i LABKA som Asc-Lkc

  • • Protein - bestilles i LABKA som Asc–Prot

  • • Cholesterol (total) - bestilles i LABKA som Asc–Chol

Prøvemateriale

Asc-Lkc 2,7 ml frisk ascitesvæske, taget i lilla K3 EDTA-glas (glastype 4, 6 eller 7). Vend glasset omhyggeligt 10 gange

Asc-Prot og Asc–Chol: 1 ml ascitesvæske. Glastype 12.

Holdbarhed og transport

Prøven skal afleveres på KBA senest 2 timer efter tapning.

Fejlkilder

Gammel prøve.

Hvis ascitesvæsken er koaguleret udføres tællingen ikke. Svar = KOAG

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Prøvemateriale, skal som alt prøvemateriale, betragtes som smittefarligt.