Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indrapportering til nationale kliniske kvalitetsdatabaser

 

Lægelige opgaver1

Sekretærmæssige opgaver1

Overvågning1

 

Indenfor det hæmatologiske område skal der indrapporteres til den nationale kvalitetsdatabase ”Den Hæmatologiske Fællesdatabase” tilknyttet Kompetencecenter Øst.

Den Hæmatologiske Fællesdatabase omfatter sygdomsgrupperne:

  • • Maligne lymfomer og kronisk lymfatisk leukæmi

  • • Akutte leukæmier

  • • Myelomatose

  • • Kronisk myeloid sygdom

 

Lægelige opgaver

Det er den enkelte læges ansvar ved nydiagnosticering af en af ovennævnte sygdomme at udfylde registreringsskemaet med de lægefaglige oplysninger samt at få det faxet til den ansvarlige projektsekretær.

Efterfølgende er det kontaktlægens ansvar løbende at udfylde og faxe opfølgningsskemaer til den ansvarlige projektsekretær.

 

Sekretærmæssige opgaver

Den ansvarlige projektsekretær tjekker dagligt fax-maskinen for indkomne skemaer. Hun indberetter elektronisk og supplerer med laboratorieværdier.

Den ansvarlige projektsekretær modtager løbende fra den nationale koordinator for Hæmatologisk Fællesdatabase en statusopgørelse. Ud fra disse lister udarbejdes en elektronisk mangelliste, som rundsendes til alle læger og sekretærer 4 gange årligt.

 

Overvågning

Det overordnede ansvar for at afdelingen indrapporterer i henhold til de retningslinier, der foreligger nationalt, påhviler den ledende overlæge.

Den subspecialeansvarlige overlæge er med reference til den ledende overlæge ansvarlig for indrapporteringen, dvs. for:

  • • Maligne lymfomer: Overlæge Jakob Madsen

  • • Kronisk lymfatisk leukæmi: Overlæge Ilse Christiansen

  • • Myelomatose: Overlæge Henrik Gregersen

  • • Kronisk myeloid sygdom: Afdelingslæge Morten Saaby Steffensen