Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hypospadi

Beskrivelse

Ætiologi

Ukendt. Arv spiller en rolle hos skønsmæssigt 20 – 25 % af tilfældene. Risikoen hos søskende er øget ca. 10 gange.

 

Hyppighed

Hyppigheden af hypospadi varierer geografisk. I Danmark er incidensen ca. 4 pr. 1000 drengefødsler. Incidensen er stigende, men årsagen til dette kendes ikke.

 

Symptomer

På grund af orificiums abnorme placering kan det være svært at styre urinstrålen, og nogle drenge med hypospadi er nødt til at sidde ned og tisse.

Hos ubehandlede voksne kan en udtalt nedadkrumning af penis forhindre et normalt seksualliv.

 

Diagnose

Stilles ved den klinisk undersøgelse ved fødslen. Penis anatomi beskrives med speciel vægt på meatus placering og tilstedeværelsen af chordee. Vandladningen iagttages og strålens tykkelse beskrives – strålen skal være tyk, og en tynd stråle giver mistanke om meatusstenose.

Tilfælde med hypospadi og to palpable gonader kan uden videre opfattes som drenge og skal ikke videre udredes. I tilfælde af dyb hypospadi og kun én palpabel eller ingen palpable gonader kan der være tale om inter-sex tilstande, og barnet skal udredes med henblik på dette (Kromosomanalyse, urinsteroidmetabolitter, evt. UL-scanning af genitalia interna. Varetages på Børneafdelingen).

Der er ikke indikation for rutinemæssig UL-scanning af nyrer og urinveje hos drenge med hypospadi.

 

Behandling

De letteste grader af hypospadi med ingen eller ringe krumning af penis vil sjældent udgøre et handicap og skal ikke nødvendigvis opereres. I tilfælde med spaltet forhud kan der evt. blot laves en forhudsrekonstruktion.

Ved dybere hypospadier og ved ledsagende chordee tilbydes operation i 1 – 1½ års alderen. Er dette tidspunkt forpasset, bør operationen udføres i 5 – 6 års alderen.

Der er beskrevet talrige operationsmåder. For detaljer henvises til Campbell’s Urology eller Belman, King, Kramer: Clinical Pediatric Urology.

Når diagnosen er stillet af en pædiater eller en gynækolog kan patienten henvises direkte til børneurologisk afdeling i Skejby. Patienterne vil som udgangspunkt blive set af der, når de er ca. 6 måneder gamle, evt. tidligere hvis der er problemer med vandladningen. Ved tvivlstilfælde kan de henvises til urologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital som så vil vurdere patienten før en eventuel henvisning til Skejby. Hvis det af henvisningen til urologisk afdeling i Aalborg fremgår, at der er tale om en oplagt hypospadi, vil henvisningen, efter en lægelig vurdering,  blive viderevisiteret direkte til Skejby.

 

Efterkontrol

Klinisk kontrol og måling af flow og resturin efter 6 – 8 uger og efter et år. Foretages på Skejby Sygehus.

 

Komplikationer

Risikoen for postoperative komplikationer stiger med sværhedsgraden af hypospadi. Hyppigst ses uretral-stenose eller fisteldannelse, som optræder hos ganske få procent ved de lette grader af hypospadi, og hos 25 – 30 % ved de svære. Kræver i de fleste tilfælde re-operation, som foretages efter 6 måneder.

 

Definition af begreber

Hypospadi optræder udelukkende hos drengebørn og er en mangelfuld udvikling af urethra inklusive corpus spongiosum urethrae. Ved hypospadi udmunder orificium externum urethrae på undersiden af penis, et sted centralt for spidsen af glans. Hypospadi er ofte ledsaget af en nedadgående krumning af penis (chordee) og et spaltet præputium.

Målgruppe – modtagelse

Patienter med hypospadi

Formål

At sikre ensartet behandling af patienter med hypospadi.