Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicin – Akutbakker i medicinsk område på Aalborg Universitetshospital, Hobro og Farsø

Beskrivelse

I medicinsk område på Aalborg Universitetshospital, Hobro og Farsø anvendes akutbakker, som bestilles via Sygehusapoteket Region Nordjylland se nedenstående link:

http://personalenet.rn.dk/organisation/organisationssider/sundhed/InfoSygehusapoteket/Bestilling/Sider/Akutbakker.aspx

 

Instruktionen beskriver fordeling og håndtering af disse akutbakker.

Definition af begreber

Der findes 2 typer akutbakker på Aalborg Universitetshospital, Hobro og Farsø:

 

  • Akutbakke til Stor hjertestop med utensilier varenr. 841940

  • Akutbakke til Anæstesi Transport varenr. 801363

 

Indikatorer og tærskelværdier

Ved brug af akutbakker fra Sygehusapoteket er der fuld sporbarhed og dokumentation på medicinen.

 

Formål

At sikre, at de relevante akutbakker findes på relevante afsnit, samt at krav til fremstilling og kvalitetskontrol efterleves

Metode

Skema over fordeling af stor hjertestopbakke samt AN transportbakke på Aalborg Universitetshospital, Hobro og Farsø:

 

Afsnit

Stor hjertestop bakke

Anæstesi- transport bakke

Opbevaring

Bemærkning

M1

2

 

Hjertestopvogn

1 ekstra bakke står i M1’s medicinrum ved anbrud i weekend

M3

1

 

Hjertestopvogn

1 ekstra bakke står i AMA’s eller M1’s medicinrum ved anbrud i weekend

Medicinsk

Ambulatorium

 

 

 

Lægemidler til brug ved anafylaktisk shock indgår i standardsortiment

AMA

2

1

AN Transportbakke i skuffe i medicinrummet

1 ekstra hjertestopbakke til fælles brug ved anbrud i weekend - anbragt i medicinrummet

 

Lægemidler til brug ved anafylaktisk shock indgår i standardsortiment

MDAF

Medicinsk

Dagafsnit Farsø

1

 

Stor hjertestopbakke i medicinrummet

 

 

 

 

Udskiftning af anbrudt akutbakke:

Når en akutbakke er anbrudt, tages der kontakt til medicinservicefarmakonomerne.

Hvis kontakten tages inden kl. 10 på hverdage, fremskaffes en ny bakke til levering samme dag.

 

Håndtering af anbrud i eller op til en weekend

På AMA og M1 findes der 2 bakker, hvoraf den ene er beregnet til brug på alle afsnit i tilfælde af, at deres egen bakke er blevet anbrudt fx i løbet af en weekend.

Såfremt de ekstra akutbakker er anbrudt, suppleres der op fra afsnittenes egen medicin f.eks. adrenalin eller andet. Ekstra medicin skal anbringes i pose ved siden af akutbakken, og ikke i kassen pga. sporbarhed.

 

Opbevaring og kontrol af udløb af akutbakker:

Afsnittets akutbakke opbevares på hjertestopvognen, så den er tilgængelig ved hjertestop og akutte situationer.

 

Sygehusapoteket sender ny bakke ud til det enkelte afsnit, med besked om at den bakke afsnittet har snart udløber, hvilket kontrolnummer bakken har samt udløb. Således sikres det, at det er den rigtig bakke, der bliver sendt retur til apoteket, da nogle afsnit har flere akutbakker.

Hver bakke har et ”lognummer”, som anvendes i forbindelse med registrering af bakken på Sygehusapoteket.

 

På afsnit med medicinservice varetager farmakonomerne opgaven med at bytte hjertestopbakker rundt. På afsnit uden medicinservice sørger afsnittet selv for at sende retur.

 

Afsnittet har ansvaret for at holde øje med udløb af iv-væsker, og andet som ikke er i hjertestopbakken.

 

Referencer

Region Nordjyllands retningslinje ”Medicinering – Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin” https://pri.rn.dk/Sider/27158.aspx

 

Sygehusapotekets hjemmeside - Akutbakker http://personalenet.rn.dk/organisation/organisationssider/sundhed/InfoSygehusapoteket/Bestilling/Sider/Akutbakker.aspx