Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralydsvejledt finnålsaspiration af lever, milt, pancreas og nyrer

 

Forberedelse:

 

Lejring:

 • • patienten skal være i seng, og lejres på ryggen eller i sideleje

 

Undersøgelse:

 

Opdækning:

 • • afsprit stålbord

 • • 1 afdækningsstykke

 • • 1 hulstykke – blåt

 • • 1 kop til farvet klorhexidin

 • • 1 flaske farvet klorhexidin

 • • 1 pakke krøller (10stk)

 • • 1 sprøjte (10ml)

 • • 1 kort grøn kanyle

 • • 1 lang grøn kanyle

 • • lidocain (10mg/ml)

 • • 1 spritswap

 • • 1 kanyle til prøvetagning (aftal med læge)

 • • 1 sprøjte til prøvetagning

 • • evt. håndtag til sprøjte

 • • 1 pakke sterile objektglas + objektglasholdere + stregkode + label (se efterbehandling)

 • • Styr til tranducer + cover

 • • sterile handsker til læge

 • • 1 plaster

 

Undersøgelsestid:

 • • ca. 60 min

 

Afslutning:

 • • på objektglassets matte del skrives patientens CPR-nummer og evt. nummer

 • • på objektglasholder sættes stregkode, og label med ID, samt oplysning om dato, tidspunkt og prøvens art

 • • efter registrering i PAI´s system afleveres prøve til afdelingens piccoliner

 • • patienten orienteres om regime, og hvornår svar foreligger

 • • patienten køres tilbage til stamafd. til videre observation

 • • Stamafd. informeres om observationer og regime enten i patientcardex eller pr. telefon, og det dokumenteres i Generel notefelt i EasyViz

 • • Hvis der er brugt styr, skal dette vaskes grundigt med sæbevand, pustes tør, sprittes af og lægges tilbage i skuffen

 

Regime:

 • • Patienter kræver almindeligvis ikke observation efter FNA (aftal med læge)

 • • Ambulante patienter forbliver dog i afdelingen ca.½ time efter indgrebet, hvorefter de kan gå hjem.

 

Efterbehandling:

 • • følge regime

 • • observation af indstiksted