Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apnø / bradycardi hos præmature.

 

Definition

 

Apnø: respirationspause > 20 sekunder, ofte ledsaget af bradycardi (puls < 100/min.).

Apnø er oftest hos præmature børn af a) blandet central (hjernestamme) / obstruktiv (pharynx) genese, b) rent centralt betinget eller c) rent obstruktivt (sjældent). Centralt betingede apnøtilfælde skyldes, at en stigning i kuldioxid pga. umodenhed medfører mindre respiratorisk stimulation end hos mature eller voksne. Hypoxi udløser hos præmature børn i sig selv et bifasisk respons med initialt øgning af ventilationen (1-2 min) efterfulgt af en sekundær suppression. Ved progredierende apnøtendens overvejes altid anden udløsende årsag (infektion, periventrikulær blødning, anæmi, ductus arteriosus persistens etc.).

Børn med en gestationsalder < 32 uger bør rutinemæssigt forebyggende initialt behandles med nasal-CPAP og coffein-citrat.

 

Behandling

 

Stimulation – om nødvendigt manuel ventilation.

Nasal CPAP 5-6 cm H2O.

Coffein-citrat = Peyona 20 mg/ml

Loading: 20 mg/kg i.v eller p.o.

Vedligeholdelse: 5 mg/kg/døgn, fordelt på 1 dosis (i.v. eller p.o). Kan øges til 10 mg/kg/døgn ved manglende effekt (max. øgning til 20 mg/kg/døgn).

Ophør med behandlingen: Stabile børn uden apnø tilfælde ved gestationsalder 33-34 uger.
Ved overgang til respiratorbehandling seponeres behandlingen ikke. Serum-værdier måles ikke rutinemæssigt.

Bivirkninger: takykardi, ekstrasystoli, gastrointestinale gener, vanddrivende effekt (mild).

Doxapram (Dopram®) (injektionsvæske 20 mg/ml fortyndes med glucose 5 % til en brugsopløsning 1 mg/ml) til i.v. - behandling. Injektionsvæsken opblandes i mælk til peroral behandling).

Loading: 2,5 mg/kg (over 10-15 min.)

Vedligeholdelse: Infusion: 0,5-1,5 (-2,5) mg/kg/time.
Peroralt: 8 mg/kg/døgn evt stigende til 36 mg/mg/døgn fordelt på 6 doser.

Ophør med behandlingen: Så snart børnene er respiratorisk stabile udtrappes behandlingen over 2-3 dage. Ved respiratorbehandling seponeres Doxapram.

Bivirkninger: Irritabilitet, hypertension, opkastninger, kramper. Da Doxapram er centralt stimulerende uden kendt langtidseffekt, forbeholdes behandlingen primært til børn der ellers ville kræve respiratorbehandling.

Respiratorbehandling.