Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Erysipelas

 

 

Formål

Diagnostik og behandling af erysipelas (rosen) hos immunkompetente voksne.

 

Definition af begreber

Erysipelas er en bakteriel infektion i dermis og øverste del af subcutis.

 

Beskrivelse

Mikrobiologi

Næsten altid hæmolytiske streptokokker, særligt gruppe A. Sjældent Staphylococcus aureus (S. aureus).

 

Forekomst

Hyppigt forekommende tilstand, specielt hos ældre personer. Recidiv ses hyppigt og oftest i samme region som tidligere.

 

Patofysiologi og risikofaktorer

Huden inficeres gennem overfladiske smålæsioner, men indgangsporten identificeres dog kun sjældent. Risikofaktorer er ulcus cruris, diabetes mellitus, eksem, lymfødem, venøs insufficens, intertrigo, primær svampeinfektion, fremmedlegeme, traume og overvægt.

 

Symptomer og fund

Infektionen kan i princippet angribe huden over alt på kroppen, men er oftest lokaliseret til crus (75 %) eller ansigtet (20 %).

Erysipelas er typisk velafgrænset og huden er rød, varm, øm og ødematøs. I randen af affektionen kan der ses bullae (5-10 %) og regionale lymfeknuder er ofte hævede og ømme. Patienterne er ofte alment påvirkede og har feber (sjældnere ved recidiv), kulderystelser, kvalme, diarre og hovedpine.

Paraklinisk findes neutrocytose og forhøjet CRP. Kun 5 % har bakteriæmi.

 

Diagnose og undersøgelser

Diagnosen er klinisk.

Inflammationsmarginen indtegnes på huden mhp. opfølgning.

Blodprøver:

Hæmoglobin, trombocytter, CRP, leukocytter (+differentialtælling), natrium, kalium, creatinin.

DIC-tal (APTT, fibrinogen, INR, fibrin D-dimer) samt A-punktur tages hvis patienten er akut påvirket.

Myoglobin og creatin-kinase tages ved mistanke om nekrotiserende bløddelsinfektion (se separat instruks fra Klinisk Mikrobiologisk Afd.).

Mikrobiologiske undersøgelser skal, så vidt muligt, indhentes akut – før opstart af antibiotika. Der skal tages bloddyrkning. Podning foretages hvor det er muligt fra pus, sekret eller sårfladen. Evt. bullae kan punkteres med kanyle.

Billeddiagnostik kan være indiceret i differentialdiagnostisk øjemed, f.eks. DVT (ultralyd).

 

Behandling

Standardbehandlingen opstartes hurtigt efter sikring af relevant dyrkningsmateriale:

 

 

Benzylpenicillin 2 MIE x 4 i.v. pr døgn

 

I følgende situationer suppleres der med dicloxacillin (1g x 4 i.v.):

 

 

Ved begrundet mistanke om blandingsinfektion med S.aureus (se Udredning og diagnose)

 

Ved alvorligt påvirket almentilstand

 

Ved behandlingssvigt med benzylpenicillin

 

 

Behandlingsvarigheden er individuel og overgang til peroral behandling (tablet Vepicombin 1 MIE x 4 - suppleret med tablet dicloxacillin 1g x 3 i tilfælde af blandingsinfektion med S.aureus) bestemmes af klinisk og paraklinisk respons. Samlet behandlingstid er oftest 7-14 dage.

Ved penicillinallergi cefuroxim 750mg x 4 i.v. og ved overgang til peroral behandling roxithromycin 150mg x 2 eller (ved tegn på blandingsinfektion med S.aureus) cefalexin (Keflex) 1g x 3.

Ved fortsat manglende behandlingseffekt på trods af adækvat antibiotisk behandling, bør muligheden for DVT overvejes og ultralydsundersøgelse af ekstremiteten udføres. 

 

Supplerende behandling

 

Milde til moderate analgetika mod smerter

 

Elevation af ekstremiteten før mobilisering

 

Kompressionsbind

 

Sanering af eventuel udløsende årsag (se risikofaktorer)

 

Tilsyn

Dermatologisk- eller karkirurgisk tilsyn kan overvejes i svære tilfælde

Tilsyn ved sårsygeplejerske kan rekvireres i tilfælde med

 

Bullae der kræver udtømning

 

Underliggende sår, evt. diabetiske

 

Komplikationer

 

Flegmone, abscesser og nekroser som ofte er sekundært inficerede med stafylokokker

 

Bakteriæmi

 

Kronisk lymfødem

 

 

Behandlingsrespons og udskrivning

Som hovedregel påbegyndes behandling med i.v. antibiotika. Der skifte til tbl. når patienten i mere end 16 timer har været:

  • Afebril (rektal temperatur < 38° C)

  • Kardiovaskulært stabil (puls < 100 og normotensiv)

  • I habituel mental tilstand

  • I stand til at indtage tabletter

Sikkert fald i infektionstal er mindre betydende for i.v. til tbl. skifte.

Udskrivningskriterier:

  • Opfylder krav for i.v. til tbl. skifte

  • Faldende infektionstal

  • Stabil komorbiditet

 

Ved tilbagevendende erysipelas bør hudens integritet vurderes. Følgende kan hjælpe: fed creme, grundig aftørring efter vask, evt. svampebehandling og ødembehandling inkl. støttestrømper (undlades under den akutte infektion).

Der kan udleveres recept på penicillin, som tages så snart opblussen fornemmes.

Patienter med recidiverende erysipelas kan henvises til Infektionsmedicinsk ambulatorium.

 

Referencer

Kilburn SA, Featherstone P, Higgins B, Brindle R. Interventions for cellulitis and erysipelas. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jun 16;6:CD004299

 

Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, Everett ED, Dellinger P, Goldstein EJ, Gorbach SL, Hirschmann JV, Kaplan EL, Montoya JG, Wade JC; Infectious Diseases Society of America. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections. Clin Infect Dis. 2005 Nov 15;41(10):1373-406.

 

Frimodt-Møller N, Gahrn-Hansen B, Gerstoft J, Holme P, Høgh B, Pedersen SS. Vejledning i brug af antibiotika. I: Pedersen, C, Bjerrum L, Dalhoff KP, Friis H, Hendel J, red. Medicin.dk 2010: Infomatum; 2009:92-106.