Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Digitale termometre (8.6)

Generelt

Termometre kan udgøre en smitterisiko, hvis de ikke håndteres, rengøres og desinficeres korrekt.

Der skal anvendes éngangshandsker ved håndtering af urene termometre, se retningslinje Håndhygiejne (2.1).

Alle termometre skal opfylde følgende krav

 • • Være vandtætte og have glatte, rengøringsvenlige overflader

 • • Skal beskyttes med overtræk under brug

 • • Kunne tåle rengøring og desinfektion med klor, et spritholdigt middel (fx. ethanol 70-85%), samt kunne tåle henstandsdesinfektion med Sekusept Aktiv

Rengøring og desinfektion af oral- og rektaltermometer

 • • Korrekt håndtering indebærer brug af engangshandsker, og at termometret straks efter brug rengøres og henstandsdesinficeres i skyllerummet

 • • Termometerovertræk kasseres

 • • Termometret rengøres først med vand og sæbe og henstandsdesinficeres efterfølgende

 • • Henstandsdesinficeres af termometret gøres med Sekusept Aktiv, hvor termometret holdes dækket i 15 minutter i en 4% opløsning

  • • Jævnfør Kemisk desinfektion laves en opløsning med en koncentration på 4% med 40 g/60 ml Sekusept Aktiv pr. liter vand. Vandet skal være <30o C og der skal omrøres, efter pulveret er kommet i vandet. Opløsningen er klar til brug efter 15 minutter, se retningslinje Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader (8.2)

  • • Henstandsdesinfektion af termometrene kan foretages i et glas med låg, der kan bestilles via regionens indkøbssystem ILS på varenummer 555654. Glasset fyldes, så termometrene er helt dækket af desinfektionsvæsken

 • • Fremstilling og bortskaffelse af desinfektionsvæsken foretages i skyllerummet

 • • Brugt desinfektionsvæske kan anvendes flere gange, hvis desinfektionsvæsken ikke er synligt forurenet, dog maksimalt 24 timer

 • • Desinfektionsvæsken bortskaffes via afløbet, der efterskylles med vand. Lad vandhanen løbe og hæld forsigtigt væsken ud i afløbet

 • • Efter desinfektionen skylles termometrene med vand

 • • Termometrene opbevares rent

 • • Brugte handsker bortskaffes som dagrenovation

 • • Glasset til desinfektion af termometre rengøres én gang dagligt

Rengøring og desinfektion af aksil- og øretermometer

 • • Termometerovertræk eller engangs ”hætte” kasseres mellem hver patient

 • • Termometre rengøres efter brug i skyllerummet med vand og sæbe. Ved synlig forurening desinficeres yderligere med et spritholdigt middel (fx. ethanol 70-85%)

   • • Hvis termometret anvendes til flere patienter, kan rengøring og evt. desinfektion foregå efter endt anvendelse, men der skal påsættes ny engangs ”hætte” mellem hver patient

 • • For probe-/elektrodelignende termometre, se retningslinjen Rengøring, desinfektion og sterilisering af ultralydsprober og transducere (5.9)

 

Retningslinjen er udarbejdet i samarbejde med Det Regionale Arbejdsmiljøkontor. Spørgsmål af arbejdsmiljømæssig karakter kan rettes dertil.