Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Digitale termometre (8.6)

Generelt

Termometre kan udgøre en smitterisiko, hvis de ikke håndteres, rengøres og desinficeres korrekt.

Der skal anvendes éngangshandsker (2.1) ved håndtering af urene termometre.

For patienter isoleret med Clostridium difficile, der producerer binært toksin, skal termometrene være patientbundne (4.2.6).

Alle termometre skal opfylde følgende krav

 • • Være vandtætte og have glatte, rengøringsvenlige overflader

 • • Skal beskyttes med overtræk under brug

 • • Kunne tåle rengøring og henstandsdesinfektion med Sekusept Aktiv.

Rengøring og desinfektion af oral- og rektaltermometer

 • • Korrekt håndtering indebærer brug af engangshandsker, og at termometret straks efter brug rengøres og henstandsdesinficeres i skyllerummet

 • • Termometerovertræk kasseres

 • • Termometret rengøres først med vand og sæbe og henstandsdesinficeres efterfølgende

 • • Henstandsdesinficeres af termometret gøres med Sekusept Aktiv, hvor termometret holdes dækket i 15 minutter i en 4% opløsning

  • • Jævnfør Kemisk desinfektion (8.2) laves en opløsning med en koncentration på 4% med 40 g/60 ml Sekusept Aktiv pr. liter vand. Vandet skal være <30o C og der skal omrøres, efter pulveret er kommet i vandet. Opløsningen er klar til brug efter 15 minutter.

  • • Henstandsdesinfektion af termometrene kan foretages i et glas med låg, der kan bestilles via regionens indkøbssystem ILS på varenummer 555654. Glasset fyldes, så termometrene er helt dækket af desinfektionsvæsken

 • • Fremstilling og bortskaffelse af desinfektionsvæsken foretages i skyllerummet

 • • Brugt desinfektionsvæske kan anvendes flere gange, hvis desinfektionsvæsken ikke er synligt forurenet, dog maksimalt 24 timer

 • • Desinfektionsvæsken bortskaffes via afløbet, der efterskylles med vand. Lad vandhanen løbe og hæld forsigtigt væsken ud i afløbet

 • • Efter desinfektionen skylles termometrene med vand

 • • Termometrene opbevares rent

 • • Brugte handsker bortskaffes som dagrenovation

 • • Glasset til desinfektion af termometre rengøres én gang dagligt.

Rengøring og desinfektion af aksil- og øretermometer

 • • Overtræk kasseres

 • • Termometre rengøres enkeltvis i skyllerummet med vand og sæbe samt desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller Sekusept Aktiv, hvor opløsningen blandes i en 4% opløsning efter producentens anvisninger.

For probe-/elektrodelignende termometre se retningslinjen ”Brug af ultralydsvejledte transducere og prober (5.9)”.

 

Retningslinjen er udarbejdet i samarbejde med Det Regionale Arbejdsmiljøkontor. Spørgsmål af arbejdsmiljømæssig karakter kan rettes dertil.