Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for MR1 og MR2

 

MR1 er udstyret med en Philips 1,5 Tesla MR scanner. MR2 er udstyret med en GE 1,5 Tesla MR ekstremitetsscanner. Hertil forskellige spoler.

 

For at kunne arbejde selvstændigt på rummet skal nedenstående kriterier være opfyldt:

 

  1. 1. Uddannelse som radiograf eller røntgensygeplejerske.

  2. 2. 2-3 ugers oplæring på rummet sammen med superbruger eller andet erfarent personale, som gennemgår rummets indretning og apparatur samt tjekliste for oplæring i MR.

  3. 3. Desuden gennemgås patientforløb på rummet: modtagelse, identifikation, lejring, undersøgelse og positionering, samt information til patienten om undersøgelsen. Desuden gennemgåes planlægning af almindeligt forekommende MR undersøgelser og betjening af apparaturet.

  4. 4. Instruktion i MR sikkerhed

  5. 5. Instruktion i anlæggelse og seponering af venflon.

  6. 6. Instruktion IV kontraststoffer.

  7. 7. Kendskab til forflytningshjælpemidler i afsnittet som kan benyttes ved forflytning i MR.

  8. 8. Instruktion i RIS/PACS.

  9. 9. Instruktion i hjertestopknappen og akutvognens placering og indhold. Kendskab til placering af hjertestopvogn.

  10. 10. Instruktion i brandbekæmpelsesudstyr ved AMIR